Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Nguyen Thuy Trang Nguyen Thuy Trang 17 August 2018
Chào m.n! Em sử dụng $http service trong một mô-đun của AngularJS nhưng gặp phải lỗi: Uncaught Error: Unknown provider: $http from services Mô-đun của em như sau: ...
câu hỏi AngularJS JavaScript

CSS canh một phần tử div nằm giữa một phần tử div khác

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 17 August 2018
Trước tiên bạn cần hiển thị phần tử #outer theo kiểu block: #outer { display: block; /* border */ border: 1px solid red; } Sau đó sử dụng thuộc tính margin cho phần tử #inner...
trả lời CSS

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 17 August 2018
Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP: Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL: ...
trả lời MySQL

Đổi thư mục trong SharePoint

Hang Tran Hang Tran 17 August 2018
Mình có một trang web được tạo bằng SharePoint, bây giờ mình cần đổi một thư mục từ /a sang /b thì phải làm sao? ...
câu hỏi SharePoint

Server và Hosting khác nhau như thế nào?

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Server là máy chủ (phần cứng), hosting là dịch vụ sử dụng máy chủ để lưu trữ các tập tin, tài nguyên. ...
trả lời Web Server Hosting

Cron Job là gì

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 17 August 2018
Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng thuật ngữ này hoàn toàn có thể giải thích đơn giản mà ngay...
trả lời Linux Cron Job Ubuntu

Đường dẫn file log của Redis

Nếu bạn làm theo hướng dẫn cài đặt trên redis.io thì file log sẽ nằm ở địa chỉ: /var/log/redis_6379.log Trường hợp ai đó cài đặt cho bạn thì có thể chạy command sau để tìm: ...
trả lời Redis

Khác Biệt Giữa byte code, machine code và intermediate

Yanell Bự Yanell Bự 17 August 2018
Mọi người cho em hỏi bytecode, machine code và intermeidate code khác nhau như thế nào? Em đọc một hồi trên wikipedia mà không hiểu. ...
câu hỏi Lập Trình

Lỗi "Notice: Undefined index" trong PHP

Lê Trung Lê Trung 17 August 2018
Bạn gặp hiện tượng trên là do các máy khác nhau sử dụng các cấu hình khác nhau cho PHP. Trong PHP lỗi sẽ được chia theo các level khác nhau như Fatal Error, Warning...
trả lời PHP

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 16 August 2018
Bạn cần thêm dòng comment để thiết lập kiểu encoding cho tập tin, dòng comment này cần được vào đầu dòng như sau: # -*- coding: utf-8 -*- myString = "Xin chào thế giới" print...

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 15 August 2018
Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. Trở lại với câu hỏi của bạn: ...
trả lời PHP Editor

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

Torrest Vũ Torrest Vũ 15 August 2018
Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python...
câu hỏi python PIP

jQuery: check element là hidden hay visible

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 15 August 2018
Để kiểm tra trạng thái display của phần tử sử dụng is(':visible') hoặc is(':hidden'): var isVisible = $('#detail').is(':visible'); var isHidden = $('#detail').is(':hidden'); ...
trả lời JavaScript jQuery

Ubuntu: Username của Apache

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 15 August 2018
Tùy vào distro của Linux thì Apache webserver sẽ được chạy với tên username khác nhau: Trường hợp quên username của apache thì để tìm ra tên user của Apache webserver trên Linux bạn dùng...
trả lời Apache Webserver Ubuntu

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

Lê Trung Lê Trung 15 August 2018
Có 2 cách fix lỗi trên: Code như sau: url(r'^reviews/', include(('articles.urls', 'articles'), namespace='articles')), Code như sau: # articles/urls.py app_name = 'articles' ...

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Trung Quân Trung Quân 15 August 2018
Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần cập nhật lại Aptitude. ...
trả lời Vim Ubuntu

Dùng C để thiết kế website được không?

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 15 August 2018
có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C để thiết kế web không? Trả lời: CÓ. Ngôn ngữ PHP là một loại ngôn ngữ kịch bản hay high-level được viết dựa trên ngôn ngữ...

React - Lỗi: Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 15 August 2018
Phiên bản mới của React tách biệt giữa hai thư việ React và ReactDOM (dùng để tương tác với DOM Document). Do đó nếu bạn sử dụng phiên bản mới này thì bạn cần sử...

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 15 August 2018
Bạn chạy: git fetch -v Sẽ hiển thị ra chi tiết từng bước Git thực hiện khi pull một repo và thông báo lỗi tương ứng gặp phải. ...
trả lời Git VCS Mac OS X

1em tương đương với bao nhiêu pixel

Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 15 August 2018
Theo định nghĩa thì: Giá trị của đơn vị "em" được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa M Điều này có nghĩa là giá trị của em sẽ phụ thuộc vào độ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết