Bắt Đầu Tham Gia Cộng Đồng

Học HTML, CSS, PHP, JavaScript, Wordpress, lập trình ứng dụng mobile, cơ sở dữ liệu, hệ điều hành và mạng internet...
Chưa có tài khoản Facebook hoặc Google? Đăng ký sử dụng email.

Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Doctrine: Không lưu được field trong Model vào table database

câu hỏi Nguyen Lam Nguyen Lam 25 May 2018
Hi mọi người, Trong source code em có một Model sử dụng Doctrine như sau: class Role extends AbstractBaseModel { /** * @var int */ public $Id; /** * @var string */ public $RoleName; /**...

MySQL thay đổi mật khẩu người dùng

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 25 May 2018
Tìm kiếm địa chỉ thư mục cài đặt MySQL trên máy: echo $(brew --prefix mysql) Kết quả: /usr/local/Cellar/mysql55/5.5.7/ Ngừng máy chủ MySQL Server: /usr/local/Cellar/mysql55/5.5.7/bin/mysql.server stop ...

Cron Job là gì

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 25 May 2018
Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng thuật ngữ này hoàn toàn có thể giải thích đơn giản mà ngay...

Tạo random string trong PHP

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 25 May 2018
Bạn có thể sử dụng hàm md5() trong PHP để mã hóa chuỗi số trả về từ hàm rand(): // số lượng ký tự cần có trong chuỗi random (cần < 32) $len = 10;...

jQuery: check element là hidden hay visible

trả lời Hoàng Tùng Hoàng Tùng 25 May 2018
Vì ở trên bạn sử dụng hàm toggle() của jQuery hàm này sẽ thay đổi giá trị của thuộc tính display của phần tử từ hidden sang block. Do đó trong trường hợp này nên...

Viết Regular Expression dùng để kiểm tra địa chỉ email

trả lời Hoàng Tùng Hoàng Tùng 25 May 2018
Mình tách câu hỏi của bạn thành hai câu hỏi riêng biệt để có thể dễ theo dõi. Sử dụng Regular Expression có thể kiểm tra được địa chỉ email là hợp lệ hay không? ...

Khác nhau giữa thẻ HTML và phần tử HTML

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 25 May 2018
Phần tử là toàn bộ nội dung bắt đầu từ thẻ mở cho tới hết thẻ đóng. Ví dụ khác nhau giữa thẻ và phần tử trong câu hỏi của bạn: ...

Apache và PHP hoạt động như thế nào?

trả lời Trung Quân Trung Quân 25 May 2018
Câu trả lời cho câu hỏi của bạn nằm ở bài viết này. ...

Thêm index cho dữ liệu kiểu Fulltext trong MySQL

câu hỏi Uni Moon Uni Moon 25 May 2018
Các bác cho em hỏi trong fulltext search của mysql (tính cả 2 kiểu natural language và boolean mode) thì có cách nào để đánh index giúp search nhanh hơn không ạ? ...

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 25 May 2018
Thẻ như bạn nói sẽ in đậm văn bản bên trong phần tử. nó tương đương với sử dụng thẻ với thuộc tính font-weight: bold trong CSS. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết