Hoạt Động Gần Đây
Đình Anh thêm một bài viết   1 giờ trước

Tìm Hiểu Về Synchronized Trong Java

Ngày này, Thread Programming đang được sử dụng rộng rãi do nhiều lợi ích của nó mang lại. Tuy nhiên một vấn đề lớn của Thread Programming đó là vấn đề đồng bộ hoá hay...
Đình Anh thêm một bài viết   2 giờ trước

Laravel: Cách tạo flash message trên trang

Flash message là loại message được hiển thị một lần để thông báo về trạng thái của một hành động nào đó. Ví dụ như khi người dùng tạo bài viết thành công thì ở...
Đình Anh thêm một trả lời   8 giờ trước

Lập trình C: void main() hay int main()?

Phiên bản ANSI C 89 quy định các cách viết sau khi khai báo hàm main() trong chương trình: int main() int main(void) int main(int argc, char* argv[]) ...
Hoàng Tùng thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   8 giờ trước

Hàm strpos

Hàm strpos() Trong PHP được dùng để tìm kiếm vị trí xuất hiện đầu tiên của một chuỗi trong một chuỗi cho trước. echo strpos("Hello World!", "W"); // Trả về "6" ...
Nam Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   8 giờ trước

Hàm trim

Hàm trim trong PHP dùng để xóa ký tự trắng (hoặc ký tự khác) ở đầu và cuối một chuỗi. echo trim(" Hello World "); // Hiển thị: "Hello World" ...
Minh Phạm thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML Cho Người Bắt Đầu   9 giờ trước

Liên Kết

Liên kết là một phần quan trọng trong siêu văn bản. Để tạo liên kết trong văn bản chúng ta sử dụng thẻ a. ...
Minh Phạm thêm một hướng dẫn vào chủ đề Twitter Bootstrap   9 giờ trước

CSS

Ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về các lớp CSS và cấu trúc của phần tử HTML trong khung làm việc Twitter Bootstrap. ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   9 giờ trước

Xóa bỏ index.php trong Codeigniter

Câu hỏi của bạn liên quan tới cách cấu hình Apache web server thay vì Code Igniter. Nếu bạn muốn cả hai URL sử dụng webmerchandise và Webmerchandise đều hoạt động thì bạn cần kích...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Ruby Cơ Bản   9 giờ trước

Câu Lệnh Điều Khiển

Cấu lệnh điều khiển được sử dụng để điều khiển luồng chạy của chương trình. Ngôn ngữ lập trình Ruby cung cấp cho chúng ta các câu lệnh điều khiển phổ biến sau đây: ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   9 giờ trước

SQL Injection là gì?

SQL Injection là một kỹ thuật tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ứng dụng (bao gồm các ứng dụng web, mobile hoặc desktop...) thông qua việc khai thác các lỗ hổng...
Nam Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   9 giờ trước

Hàm fread

Hàm fread trong PHP được dùng để đọc nội dung tập tin. Hàm fread được sử dụng kết hợp với hàm fopen: $handle = fopen(...); $content = fopen($handle, $length); ...
Hanh Nguyen thêm một câu hỏi   10 giờ trước

PHP: Hiển thị danh sách file trong thư mục

Mọi người cho em hỏi trong PHP làm sao để hiển thị danh sách các tập tin (không bao gồm các thư mục) ở trong một thư mục? ...
PHP
Trung Quân thêm một trả lời   10 giờ trước

Lập trình C: void main() hay int main()?

Cả hai cách viết void main và main đều không có trong chuẩn của C. Cách viết đúng là int main(main) Hoặc : int main(int argc, char **argv) ...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML Cho Người Bắt Đầu   10 giờ trước

Yêu Cầu

Việc HTML khá đơn giản và không yêu cầu phải cài đặt nhiều công cụ hay phần mềm để bắ đầu như các ngôn ngữ khác. Để bắt đầu học HTML, bạn cần chuẩn bị...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một trả lời   10 giờ trước

Refresh ListView trong Android

Để refresh một list view bạn gọi phương thức validateViews()của đối tượng ListView trong Android: myListView.invalidateViews(); Ở đây myListView là đối tượng mà bạn mốn làm mới data. ...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Cài Đặt Apache, MySQL và PHP   10 giờ trước

PHP Là Gì

PHP (viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) được phát triển bởi Rasmus Lerdorf. Phiên bản đầu của PHP được giới thiệu vào năm 1995. PHP có...
Hoàng Tùng thêm một hướng dẫn vào chủ đề Homebrew   10 giờ trước

Giới Thiệu

Homebrew là một ứng dụng dành cho Mac OS X và được dùng để quản lý chính các ứng dụng phần mềm khác dành cho hệ điều hành Mac OS X. Sử dụng Homebrew cho...
Minh Phạm thêm một trả lời   10 giờ trước

Refresh ListView trong Android

Cách khác (và thường được sử dụng hơn) đó là gọi notifyDataSetChanged() trên từ đối tượng Adapter sử dụng bởi ListView bạn muốn update. listView.setAdapter(mAdapter); ... mAdapter.notifyDataSetChanged(); ...
Đình Anh thêm một trả lời   10 giờ trước

PHP không chạy trên Apache Web Server

Để khắc phục lỗi này bạn cần cài mô-đun PHP cho Apache. Ví dụ dưới đây dành cho PHP phiên bản 5.x: $ sudo apt-get install apache2 php5 libapache2-mod-php5 ...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Xcode Cơ Bản   10 giờ trước

Chạy Ứng Dụng

Để chạy ứng dụng Hello World vừa mới tạo ra, trên Xcode bạn click nút Run ở phía trên góc trái và được khoanh đỏ ở hình dưới: ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết
Việc Làm Nổi Bật

Principal PHP Developer

IMT Solutions   Ho Chi Minh   Full-time

IMT Solutions is hiring Node.js Developer (Opportunity to travel abroad)

IMT Solutions   Ho Chi Minh   Full-time

Java Developer (30 Positions)

Capgemini Vietnam   Ho Chi Minh   Full-time

Software Developer (front end)

HeadHunt Vietnam   Ho Chi Minh   Full-time

Business & System Analyst

Pacific Cross Vietnam   Ho Chi Minh   Full-time
Thành Viên Nổi Bật

Minh Phạm

1050 tín dụng

Lê Trung

990 tín dụng

Linh Nguyễn

490 tín dụng

Nam Nguyễn

345 tín dụng

Đình Anh

285 tín dụng
Câu Hỏi Mới Nhất
Bài Viết Mới Nhất