Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

SyntaxError: Non-ASCII character '\xc3' in file hello.py on line 1, but no encoding declared

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 20 September 2018
Bạn cần thêm dòng comment để thiết lập kiểu encoding cho tập tin, dòng comment này cần được vào đầu dòng như sau: # -*- coding: utf-8 -*- myString = "Xin chào thế giới" print...

PHP: Xử lý ngày tháng trong PHP

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 19 September 2018
Nếu viết theo kiểu procedural thì dùng hàm date_create_from_format nhé bạn! ...
bình luận

PHPStorm: Phím tắt đóng tập tin

Lê Trung Lê Trung 19 September 2018
Đối với những ai dùng hệ điều hành Mac OS thì tham khảo hướng dẫn sau để thiết lập phím tắt đóng tập tin cho PHPStorm: ...
trả lời PHPStorm IDE Editor

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 19 September 2018
Để hiểu rõ Pull và Pull Request thì bạn cần hiểu về quy trình làm việc của Git đối với trường hợp nhiều lập trình viên tham gia vào dự án. ...
trả lời Git SCM

Thuật toán mã hoá password của Wordpress

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 19 September 2018
Wordpress sử dụng thuật toán mã hoá dựa trên Portable PHP password hashing framework hay phpass (đọc là pH pass). Framework này được công bố public và bạn có thể tải về file PHP implement...
trả lời Wordpress Bảo Mật

Java: Parse dữ liệu JSON

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 19 September 2018
Bạn có thể sử dụng thư viện org.json dành cho Java để parse dữ liệu của chuỗi có định dạng theo kiểu JSON. Với ví dụ của bạn thì làm như sau: ...
trả lời Java JSON

.htaccess trong Nginx

Đình Anh Đình Anh 19 September 2018
Nginx không sử dụng tập tin .htaccess giống như Apache nhưng có cung cấp cơ chế tương tư thông qua mô-đun rewrite. Bạn có thể tham khảo document về các viết các chỉ thị (luật)...
trả lời Nginx Webserver .htaccess

Tìm tên Class của Object trong PHP

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 19 September 2018
Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API: $ref = new ReflectionClass("MyClassName"); echo $ref->getFileName(); ...
trả lời PHP

Kiểm tra phiên bản của PHP

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 19 September 2018
Trên cửa sổ dòng lệnh: $ php -v Trên web: <?php phpinfo(); ?> Bạn lưu ý không cần sử dụng echo phía trước khi gọi phpinfo(). ...
trả lời

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Hoàng Tùng Hoàng Tùng 19 September 2018
Để chuyển tiếp người dùng sang trang khác bạn sử dụng [hàm header] trong PHP: <?php header("Location: http://example.net"); ?> ...
trả lời PHP Lập Trình Web

Khác nhau giữa curl và wget

Lê Trung Lê Trung 19 September 2018
Một số khác biệt chính giữa CURL và WGET: Ngoài ra CURL ra đời sau WGET và nhìn chung thì hỗ trợ thêm nhiều tính năng hơn WGET. ...
trả lời Linux CURL Wget

Lỗi: ERROR: While executing gem ... (Encoding::ConverterNotFoundError) khi cài đặt Rails trên Windows

Đình Anh Đình Anh 19 September 2018
Bạn cần đổi code page cho Command Prompt. Mở Command Prompt và sau đó chạy câu lệnh sau: C:\> chcp 850 Sau đó thực hiện lại việc cài đặt. ...
trả lời

Khắc Phục Lỗi "502 Bad Gateway" Trên Nginx

Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 19 September 2018
Với miêu tả lỗi như trên của bạn thì mình chưa thể đưa ra giải pháp khắc phục vì nó quá chung chung. Bạn cần kiểm tra tập tin log của Nginx xem trong đó...
trả lời Nginx

.htaccess trong Nginx

Trung Quân Trung Quân 19 September 2018
Ngoài cách tham khảo tài liệu của @Đình Anh đưa ra ở trên thi bạn còn có tool online để hỗ trợ việc chuyển các chỉ thị trong .htaccess sang chỉ thị tương ứng dùng...
trả lời Nginx Webserver .htaccess

Linux và Ubuntu khác nhau như thế nào?

Minh Phạm Minh Phạm 19 September 2018
Tiền thân của Linux (và Ubuntu) là hệ điều hành Unix. Unix là hệ điều hành thương mại và giới hạn sử dụng trong các tổ chức giáo dục. ...
trả lời Ubuntu Linux

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

Lê Trung Lê Trung 19 September 2018
Trong MySQL để đổi tên table bạn chỉ cần chạy câu lệnh RENAME TABLE. Cú pháp khá đơn giản và dễ nhớ: RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name; ...
trả lời MySQL database

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

Lê Trung Lê Trung 19 September 2018
Bạn gặp lỗi này là do Apache không có quyền truy cập vào thư mục chứa ứng dụng của bạn. Nhớ là thư mục chứa ứng dụng chứ không phải là thư mục / trên...
trả lời Apache Web Server

Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

Minh Phạm Minh Phạm 19 September 2018
Bạn cần hiểu rằng đặc điểm của mã nguồn mở là ai cũng có thể đóng góp vào dự án tuy nhiên người khởi tạo ra nó chỉ có một và đối với PHP thì...

Tác giả của ngôn ngữ lập trình PHP

Linh Nguyễn Linh Nguyễn 19 September 2018
Lerdoft là người tạo ra ngôn ngữ PHP, cụ thể là ngữ pháp (trong đó có cách viết syntax), chương trình phiên dịch PHP compiler cho hai phiên bản đẩu tiên. ...

[Fix] PHP Fatal error: Class 'Dotenv' not found in /Users/.../bootstrap/app.php on line 5

Nam Nguyễn Nam Nguyễn 19 September 2018
Chào bạn mình cũng từng đã phải lỗi trên và dưới đây là cách fix của mình: Đầu tiên bạn chạy câu lệnh sau để xoá các tập tin cached đã được Lumen compile: ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết