Hoạt Động Gần Đây
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Ubuntu   28 phút trước

Cài Đặt phpMyAdmin

Để có thể làm theo hướng dẫn của bài viết này yêu cầu trên máy chủ (hoặc máy tính) của bạn đã được cài đặt gói phầm mềm LAMP (Apache MySQL và PHP dành cho...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS   31 phút trước

Canh Ngang

Thuộc tính text-align được dùng để canh ngang cho nội dung bên trong phần tử. Thuộc tính này có thể được áp dụng cho phần tử có nội dung bên trong là văn bản và...
Lê Trung thêm một trả lời   32 phút trước

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Không cần sử dụng jQuery bạn vẫn có thể thực hiện việc chuyển tiếp qua trang khác thông qua JavaScript thuần như sau: ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   36 phút trước

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. Trở lại với câu hỏi của bạn: ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   53 phút trước

Lặp qua các thuộc tính của một đối tượng trong JavaScript

Bạn có thể sử dụng cấu trúc for...in trong JavaScript để thực hiện việc lặp qua các thuộc tính của đối tượng: for (var prop in person) { console.log(prop + ": " + person[prop]) } ...
Lê Trung thêm một trả lời   58 phút trước

Đường dẫn của tập tin php.ini của XAMPP trên Windows

Trên Windows nếu như bạn cài XAMPP ở địa chỉ thư mục C:\xampp\ thì tập tin cấu hình của PHP php.ini sẽ có trong các địa chỉ sau: ...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   1 giờ trước

Hàm copy

Hàm copy trong PHP được dùng để sao chép một tập tin trên cùng hệ thống hoặc từ một địa chỉ remote (ví dụ một tập tin từ trên internet) về máy. ...
Lê Trung thêm một trả lời   1 giờ trước

JavaScript thay đổi nội dung bên trong của phần tử

Để thay đổi nội dung văn bản bên trong phần tử bạn có thể sử dụng thuộc tính innerText trên phần tử trả về sử dụng bộ chọn ID của JavaScript như sau: ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   1 giờ trước

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Để hiểu rõ Pull và Pull Request thì bạn cần hiểu về quy trình làm việc của Git đối với trường hợp nhiều lập trình viên tham gia vào dự án. ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu   1 giờ trước

Biến

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong những công việc quan trọng của lập trình. Trong JavaScript bạn có thể thực hiện công việc này nhờ sử...
Hau Van thêm một trả lời   17 giờ trước

CSS tạo hình tam giác

Bạn có thể làm một thủ thuật nhỏ với html và css, căn chỉnh border của thẻ để có kết quả như ý: <!doctype html> <html lang="en"> <head> <style type="text/css"> .arrow-down { display: block;...
Minh Phạm thêm một trả lời   19 giờ trước

PHP: Tại sao cần sử dụng cookie khi đã tạo session

Cookie có thể hoạt động mà không cần session. Ngược lại, nếu không có cookie thì session không thể hoạt động được. Theo em được biết thì cookie được dùng ở client còn session dùng...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   20 giờ trước

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Thẻ như bạn nói sẽ in đậm văn bản bên trong phần tử. nó tương đương với sử dụng thẻ với thuộc tính font-weight: bold trong CSS. ...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   20 giờ trước

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Trong PHP, tên biến được bắt đầu bởi dấu $ và...
Văn Trần Classical thêm một trả lời   20 giờ trước

PHP: Có nên dùng short open tag "<?= ?>" để echo dữ liệu

Viết tắt có thể xảy ra lỗi trong một số trường hợp nếu cấu hình máy chủ không hỗ trợ khai báo tắt. ...
Minh Tâm thêm một câu hỏi   20 giờ trước

Wordpress: Lấy ra tất cả danh sách các bài viết

Các bác cho em hỏi trong Wordpress để lấy ra danh sách các bài viết thì sẽ dùng hàm get_posts() hay has_posts()? Trong document của Wordpress thì em có thây hàm get_posts() cùng trả về...
Vân Trần thêm một câu hỏi   20 giờ trước

JSP là gì?

Em đang tìm hiểu về JSP nhưng vẫn chưa hiểu rõ một cách chính xác JSP là gì. Theo em thì: Em không rõ hiểu như trên có dúng hay không rất mong nhận được...
Văn Trần Classical thêm một trả lời   20 giờ trước

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

đơn giản bạn có thể sử dụng unset() Theo ví dụ của bạn: $a = array(2, 4, 6, 3 , 8); // Mảng này tương đương với: $a = array(0 => 2, 1 => 4,...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   20 giờ trước

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP: Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL: ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một trả lời   20 giờ trước

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

Lỗi này có nghĩa là cổng 300 đang được sử dụng. Bạn kiểm tra xem có đang chạy HTTP server nào khác ngoài NodeJS trên cùng cổng này không. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết
Thành Viên Nổi Bật

Lê Trung

1115 tín dụng

Minh Phạm

1050 tín dụng

Linh Nguyễn

625 tín dụng

Đình Anh

585 tín dụng

Nam Nguyễn

525 tín dụng