Hoạt Động Gần Đây
Minh Phạm thêm một trả lời   9 giờ trước

PHP: Tại sao cần sử dụng cookie khi đã tạo session

Cookie có thể hoạt động mà không cần session. Ngược lại, nếu không có cookie thì session không thể hoạt động được. Theo em được biết thì cookie được dùng ở client còn session dùng...

ReactJS Component

Một trong những đặc điểm được coi là tính năng chìa khóa (key feature) của ReactJS đó là khả năng sử dụng lại của các component. Ở bài học này chúng ta sẽ bắt đầu...
Khoi Tran thêm một câu hỏi   10 giờ trước

Elastic Search: Lấy về tất cả document trong một type

Các bác cho em hỏi cách để lấy về tất cả các document của một type trong một database index. Ví dụ em có một database index với tên là my_app trên đó có một...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   10 giờ trước

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Trong PHP, tên biến được bắt đầu bởi dấu $ và...
Đình Anh thêm một trả lời   10 giờ trước

khác nhau giữa "event.preventDefault()" và "return false"

Phương thức preventDefault() của đối tượng event được sử dụng để ngăn chặn cách xử lý mặc định của trình duyệt khi xảy ra sự kiện. ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   11 giờ trước

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu MySQL đã khởi động bạn sẽ thấy kết quả hiển thị tương tự như sau: ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Sublime Text 3   11 giờ trước

Quản Lý Project

Một project (dự án) bao gồm một tập hợp các file và folder. Hay nói một cách đơn giản nó bao gồm source code của một ứng dụng bạn hay công ty bạn đang viết. ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   11 giờ trước

Tìm tên Class của Object trong PHP

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API: $ref = new ReflectionClass("MyClassName"); echo $ref->getFileName(); ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   11 giờ trước

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP: Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL: ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một trả lời   11 giờ trước

Bị lỗi: Port 3000 is already in use khi chạy Node

Lỗi này có nghĩa là cổng 300 đang được sử dụng. Bạn kiểm tra xem có đang chạy HTTP server nào khác ngoài NodeJS trên cùng cổng này không. ...
Lê Trung thêm một trả lời   11 giờ trước

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

Bạn gặp lỗi này là do Apache không có quyền truy cập vào thư mục chứa ứng dụng của bạn. Nhớ là thư mục chứa ứng dụng chứ không phải là thư mục / trên...

Tổ Chức Code

Trong bài học này chúng ta sẽ tổ chức lại source code bằng việc tách riêng JavaScript ra khỏi HTML đồng thời sử dụng Babel mô-đun của Node.js để chuyển đổi mã JSX sang JavaScript...
Lê Trung thêm một trả lời   11 giờ trước

Docker: Container không thể connect với host trên cổng 9000

Bạn cần mở port 9000 trên host để container có thể kết nối được, trên Linux chạy câu lệnh sau: # iptables -A INPUT -m state --state NEW -p tcp --dport 9000 -j ACCEPT ...
Minh Tâm thêm một câu hỏi   11 giờ trước

Wordpress: Lấy ra tất cả danh sách các bài viết

Các bác cho em hỏi trong Wordpress để lấy ra danh sách các bài viết thì sẽ dùng hàm get_posts() hay has_posts()? Trong document của Wordpress thì em có thây hàm get_posts() cùng trả về...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP Cơ Bản   11 giờ trước

Hàm

Hàm (hay còn gọi là function) bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương trình. ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   11 giờ trước

câu lệnh echo hiển thị dấu xuống dòng

Bạn sử dụng tùy chọn -e để hiển thị các ký tự đặc biệt như dấu xuống dòng \n, tab \t...: Ví dụ: $ echo -e "Dòng 1\nDòng 2" ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   12 giờ trước

JavaScript: Xóa toàn bộ phần tử con có trong phần tử cha

Để xoá toàn bộ phần tử con của một phần tử: var parentEle = document.getElementById("parent"); for (childEl in parentEle.children) { parentEl.removeChild(childEl); } Hoặc nếu sử dụng jQuery: ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   12 giờ trước

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Lỗi trên xuất hiện là do php chưa được thêm vào trong System Variable. Nếu bạn sử dụng XAMPP thì bạn vào thư mục thư mục chứa file php.exe trong htdocsvà copy đường dẫn đến...
Tram Anh thêm một câu hỏi   12 giờ trước

Làm một website thương mại điện tử thì mất chi phí bao nhiêu

Em mới nhận được một dự án làm trang web thương mại điện tử có chức năng bán hàng và quản lý sản phẩm cũng như đơn hàng nhưng giờ không biết phải báo giá...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   12 giờ trước

Cron Job là gì

Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức tạp nhưng thuật ngữ này hoàn toàn có thể giải thích đơn giản mà ngay...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết
Thành Viên Nổi Bật

Lê Trung

1110 tín dụng

Minh Phạm

1060 tín dụng

Nam Nguyễn

720 tín dụng

Linh Nguyễn

640 tín dụng

Đình Anh

590 tín dụng