Tìm hiểu về lập trình phần mềm, máy tính và internet qua các bài viết

Đặt câu hỏi nếu bạn có bất kỳ thắc mắc nào cần được giải đáp

Chia sẻ kiến thức của bạn với các thành viên khác

Hoạt Động Gần Đây

Thắc mắc về biến của biến ($$) trong PHP

trả lời Trung Quân Trung Quân 16 July 2018
Ở đây PHP sẽ thực hiện việc ước lượng biểu thức $var_name[2] trước, $var_name[2] trả về ký tự thứ hai trong giá trị của $var_name hay r do đó: ...

1em tương đương với bao nhiêu pixel

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 16 July 2018
Theo định nghĩa thì: Giá trị của đơn vị "em" được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa M Điều này có nghĩa là giá trị của em sẽ phụ thuộc vào độ...

JavaScript: convert giá trị về boolean

câu hỏi Phúc Lê Phúc Lê 16 July 2018
Dear all, Mình có một biết isAdmin trong JavaScript được lấy từ giá trị trả về từ config trên admin Joomla như sau: <script> var isAdmin = "<?= JComponentHelper::getParams('com_users')->get('isAdmin'); ?>"; </script> ...

Fix lỗi Specifying a namespace in include() without providing an app_name

trả lời Lê Trung Lê Trung 16 July 2018
Có 2 cách fix lỗi trên: Code như sau: url(r'^reviews/', include(('articles.urls', 'articles'), namespace='articles')), Code như sau: # articles/urls.py app_name = 'articles' ...

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

trả lời Trung Quân Trung Quân 16 July 2018
Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần cập nhật lại Aptitude. ...

Ubuntu: Username của Apache

trả lời Hoàng Tùng Hoàng Tùng 16 July 2018
Tùy vào distro của Linux thì Apache webserver sẽ được chạy với tên username khác nhau: Trường hợp quên username của apache thì để tìm ra tên user của Apache webserver trên Linux bạn dùng...

Dùng C để thiết kế website được không?

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 16 July 2018
có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C để thiết kế web không? Trả lời: CÓ. Ngôn ngữ PHP là một loại ngôn ngữ kịch bản hay high-level được viết dựa trên ngôn ngữ...

Git: Lỗi pull code bị gián đoạn khi chưa kết thúc

trả lời Linh Nguyễn Linh Nguyễn 16 July 2018
Bạn chạy: git fetch -v Sẽ hiển thị ra chi tiết từng bước Git thực hiện khi pull một repo và thông báo lỗi tương ứng gặp phải. ...

Laravel: error in exception handler

trả lời Đình Anh Đình Anh 16 July 2018
Thay đổi quyền cho thư mục storage để Apache web server có quyền viết file log: sudo chmod -R 777 app/storage Truy cập lại trang để xem lỗi trên khắc phục được hay chưa, nếu...

Kiểm tra phiên bản của PHP

trả lời Trung Quân Trung Quân 16 July 2018
Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau: $ php -v Trường hợp chạy PHP trên Web Server thì bạn có thể sử dụng hàm phpversion(): ...

React - Lỗi: Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 16 July 2018
Phiên bản mới của React tách biệt giữa hai thư việ React và ReactDOM (dùng để tương tác với DOM Document). Do đó nếu bạn sử dụng phiên bản mới này thì bạn cần sử...

jQuery: check element là hidden hay visible

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 16 July 2018
Để kiểm tra trạng thái display của phần tử sử dụng is(':visible') hoặc is(':hidden'): var isVisible = $('#detail').is(':visible'); var isHidden = $('#detail').is(':hidden'); ...

Python - PyPA vs PyPI khác nhau như thế nào?

câu hỏi Torrest Vũ Torrest Vũ 16 July 2018
Hi all, trong khi cài đặt package của Python sử dụng PIP thì em thấy có hai repo mà dev có thể lấy package đó là Python Packaging Authority (viết tắt là PyPA) và Python...

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

trả lời Nguyễn Đạt Nguyễn Đạt 16 July 2018
Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: <?php header("Location: http://ten-mien.com/login.php"); die(); Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy...

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 16 July 2018
Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. Trở lại với câu hỏi của bạn: ...

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

trả lời Lê Trung Lê Trung 16 July 2018
Bạn gặp lỗi này là do Apache không có quyền truy cập vào thư mục chứa ứng dụng của bạn. Nhớ là thư mục chứa ứng dụng chứ không phải là thư mục / trên...

[Fix] PHP Fatal error: Class 'Dotenv' not found in /Users/.../bootstrap/app.php on line 5

trả lời Nam Nguyễn Nam Nguyễn 16 July 2018
Chào bạn mình cũng từng đã phải lỗi trên và dưới đây là cách fix của mình: Đầu tiên bạn chạy câu lệnh sau để xoá các tập tin cached đã được Lumen compile: ...

Tạo object không sử dụng class trong PHP

trả lời Nguyễn Duy Tuấn Nguyễn Duy Tuấn 16 July 2018
Bạn có thể sử dụng chức năng type casting của PHP. Trong trường hợp của bạn có thể chuyển từ array sang object như sau: $param = (object) [ 'age' => 22, 'username' => 'test'...

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

trả lời Lê Trung Lê Trung 16 July 2018
Trong MySQL để đổi tên table bạn chỉ cần chạy câu lệnh RENAME TABLE. Cú pháp khá đơn giản và dễ nhớ: RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name; ...

Linux và Ubuntu khác nhau như thế nào?

trả lời Minh Phạm Minh Phạm 16 July 2018
Tiền thân của Linux (và Ubuntu) là hệ điều hành Unix. Unix là hệ điều hành thương mại và giới hạn sử dụng trong các tổ chức giáo dục. ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết