Hoạt Động Gần Đây
Nam Nguyễn thêm một bài viết   1 giờ trước

Tìm hiểu về CSRF

CSRF là một kiểu tấn công sử dụng trình duyệt để khiến người dùng thực hiện những hành động không mong muốn trên một website khác mà họ đã đăng nhập. ...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   2 giờ trước

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Trong PHP, tên biến được bắt đầu bởi dấu $ và...
Minh Phạm thêm một trả lời   2 giờ trước

Gán cookie sử dụng PHP

Trong cách hiểu của bạn cần chỉnh sửa lại một số ý sau: Tuy nhiên theo em được biết thì cookie là thông tin dưới Client ...
Minh Phạm thêm một hướng dẫn vào chủ đề Ubuntu   3 giờ trước

Cài Đặt phpMyAdmin

Để có thể làm theo hướng dẫn của bài viết này yêu cầu trên máy chủ (hoặc máy tính) của bạn đã được cài đặt gói phầm mềm LAMP (Apache MySQL và PHP dành cho...
Hoàng Tùng thêm một hướng dẫn vào chủ đề SQL Cơ Bản   3 giờ trước

Chèn Dữ Liệu

Việc chèn dữ liệu (vào bảng) chính là việc thêm các tập tin (rì co) vào trong bảng. Để chèn dữ liệu vào bảng chúng ta dùng câu lệnh INSERT: ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một hướng dẫn vào chủ đề CSS   3 giờ trước

Canh Ngang

Thuộc tính text-align được dùng để canh ngang cho nội dung bên trong phần tử. Thuộc tính này có thể được áp dụng cho phần tử có nội dung bên trong là văn bản và...
Hoàng Tùng thêm một hướng dẫn vào chủ đề AngularJS Cơ Bản   3 giờ trước

AngularJS Module

AngularJS module dùng để định nghĩa một ứng dụng AngularJS. Module giống như một chiếc hộp để chứa các thành phần khác của ứng dụng bên trong nó. Vì vậy, Module còn được gọi là...
Đình Anh thêm một hướng dẫn vào chủ đề Học AJAX   3 giờ trước

Request

Để gửi một yêu cầu tới máy chủ chúng ta sử dụng hai phương thức open() và send() của đối tượng XMLHttpRequest. Ví dụ như sau: ...
Minh Phạm thêm một hướng dẫn vào chủ đề Tự Học PHP Cơ Bản   3 giờ trước

Hello World

Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một chương trình PHP đơn giản có tên là Hello World. Khi chạy chương trình này sẽ hiển thị dòng chữ Hello World. ...
Trung Quân thêm một bài viết   3 giờ trước

Tìm Hiểu Về Amazon EC2

Một trong những tính năng tuyệt vời mà Amazon Web Services (viết tắt AWS) cung cấp cho các lập trình viên và các nhà quản trị hệ thống (thường gọi tắt là sysadmin) đó là...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề JavaScript Cho Người Mới Bắt Đầu   3 giờ trước

Biến

Lưu trữ dữ liệu để có thể sử dụng lại sau đó là một trong những công việc quan trọng của lập trình. Trong JavaScript bạn có thể thực hiện công việc này nhờ sử...
Nam Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP Cơ Bản   3 giờ trước

Hàm

Hàm (hay còn gọi là function) bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh được nhóm lại với nhau và có thể được sử dụng lặp đi lặp lại nhiều lần trong chương trình. ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một hướng dẫn vào chủ đề SQL Cơ Bản   4 giờ trước

Làm Việc Với Bảng

Để tìm hiểu bảng là gì chúng ta hãy cùng tham khảo một bảng ví dụ dưới đây: # Họ & Tên Tên Đăng Nhập Giới Tính Tuổi ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một hướng dẫn vào chủ đề AngularJS Cơ Bản   4 giờ trước

AngularJS Model

Chỉ thị ng-model trong AngluarJS dùng để bind dữ liệu của phần tử HTML với dữ liệu sử dụng trong ứng dụng. Dữ liệu của các phần tử HTML được cung cấp bởi người dùng...
Nam Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP Cơ Bản   4 giờ trước

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp lại một số lần cho trước. Vòng lặp while được dùng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp đi lặp lại...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   4 giờ trước

mysqli::__construct

mysqli::__construct là hàm khởi tạo (hay hàm tạo dựng) dùng để mở một kết nối tới MySQL Server. mysqli::__construct có cú pháp như sau: ...
Hoàng Tùng thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP Cơ Bản   4 giờ trước

Kiểu Dữ Liệu

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu các kiểu dữ liệu phổ biến trong PHP như kiểu số, kiểu chuỗi, kiểu boolean, kiểu mảng và Null. ...
Đình Anh thêm một hướng dẫn vào chủ đề C   4 giờ trước

Biến

Trong lập trình biến được sử dụng để lưu trữ dữ liệu trong quá trình thực thi chương trình. Ngôn ngữ lập trình C là ngôn ngữ lập trình kiểu mạnh (strong type). Điều này...
Minh Phạm thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   4 giờ trước

Hàm copy

Hàm copy trong PHP được dùng để sao chép một tập tin trên cùng hệ thống hoặc từ một địa chỉ remote (ví dụ một tập tin từ trên internet) về máy. ...
Hoàng Tùng thêm một hướng dẫn vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   4 giờ trước

Vòng Lặp For

Vòng lặp for cũng là kiểu lặp được dùng rất phổ biến. Nó có cấu trúc như sau: for (biểu thức 1; biểu thức 2; biểu thức 3) { mã lệnh được thực thi } ...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết
Việc Làm Nổi Bật

Principal PHP Developer

IMT Solutions   Ho Chi Minh   Full-time

IMT Solutions is hiring Node.js Developer (Opportunity to travel abroad)

IMT Solutions   Ho Chi Minh   Full-time

Java Developer (30 Positions)

Capgemini Vietnam   Ho Chi Minh   Full-time

Software Developer (front end)

HeadHunt Vietnam   Ho Chi Minh   Full-time

Business & System Analyst

Pacific Cross Vietnam   Ho Chi Minh   Full-time
Thành Viên Nổi Bật

Lê Trung

670 tín dụng

Minh Phạm

290 tín dụng

Linh Nguyễn

220 tín dụng

Nguyễn Đạt

180 tín dụng

Đình Anh

160 tín dụng
Câu Hỏi Mới Nhất
Bài Viết Mới Nhất

Tìm hiểu về CSRF

Tìm Hiểu Về Amazon EC2

Lưu ý khi sử dụng regular expression để validate input

Nên chọn học .NET, PHP hay Java

Tìm hiểu về các PHP framework phổ biến

Top ngôn ngữ lập trình phổ biến trong năm 2016

Wordpress 4.7 có gì mới

Wordpress: Cách reset password người dùng trên localhost

Tạo nhanh Restful API với Spring Boot và MongoDB

Thiết lập SSH keys cho server