Chương trình thay thế RVM

Ngoài RVM ra thì còn chương trình nào khác có thể thay thế RVM để quản lý phiên bản của Ruby trên máy?

Hói 5 tháng trước

Bạn có thể dùng rben nhé

Trả lời 5 tháng trước

Viết Trả Lời: