Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Sử dụng jQuery thì nào sao để chuyển tiếp sang một trang khác vậy các bác?

Hói 7 tháng trước

Ngoài JavaScript thuần thì sử dụng jQuery bạn cũng có thể chuyển tiếp sang trang khác như sau:

$(location).attr('href', 'http://www.hoclaptrinh.org')
Trả lời 4 ngày trước

Không cần sử dụng jQuery bạn vẫn có thể thực hiện việc chuyển tiếp qua trang khác thông qua JavaScript thuần như sau:

location.href = new_url;

Thay new_url bằng địa chỉ URL mà bạn muốn chuyển tiếp tới.

Trả lời 4 ngày trước

Viết Trả Lời: