Developer Microsoft dùng máy và hệ điều hành gì WIN hay MAC, LINUX ?

Viết bởi: Huu Mien Tran , 2 tháng trước

Cho mình hỏi ngu 1 câu

Developer Microsoft dùng máy và hệ điều hành gì WIN hay MAC, LINUX ? :D

chả nhẽ dùng hết windows thì hơi phát xít nhỉ ?

Thêm Bình Luận: