Đổi thư mục trong SharePoint

Mình có một trang web được tạo bằng SharePoint, bây giờ mình cần đổi một thư mục từ /a sang /b thì phải làm sao?

Hói 18 giờ trước

Viết Trả Lời: