Elastic Search: Lấy về tất cả document trong một type

Các bác cho em hỏi cách để lấy về tất cả các document của một type trong một database index. Ví dụ em có một database index với tên là my_app trên đó có một type là user thì câu để lấy ra tất cả các document của type user phải làm như thế nào?

Hói 10 giờ trước

Viết Trả Lời: