Fix lỗi java.io.IOException: Connection reset by peer: socket write error

App của em kết nối tới DB sử dụng JDBC nhưng khi chạy thì gặp phải lỗi này:

Caused by: java.net.SocketException: Connection reset by peer: socket write error
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite0(Native Method)
at java.net.SocketOutputStream.socketWrite(Unknown Source)
at java.net.SocketOutputStream.write(Unknown Source)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer.realWriteBytes(InternalOutputBuffer.java:215)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.flushBuffer(ByteChunk.java:462)
at org.apache.tomcat.util.buf.ByteChunk.append(ByteChunk.java:366)
at org.apache.coyote.http11.InternalOutputBuffer$OutputStreamOutputBuffer.doWrite(InternalOutputBuffer.java:240)
at org.apache.coyote.http11.filters.ChunkedOutputFilter.doWrite(ChunkedOutputFilter.java:119)
at org.apache.coyote.http11.AbstractOutputBuffer.doWrite(AbstractOutputBuffer.java:192)
at org.apache.coyote.Response.doWrite(Response.java:504)
at org.apache.catalina.connector.OutputBuffer.realWriteBytes(OutputBuffer.java:383)
... 30 more

DB em chạy SQL Server 2016, từ hôm qua tới giờ em connect toàn bị lỗi như vậy, bác nào biết fix chỉ em với!

Hói 22 giờ trước

Viết Trả Lời: