Phần Tử và Thuộc Tính

Phần Tử

Phần tử bao gồm thẻ đóng, thẻ mở và toàn bộ nội nằm bên trong 2 thẻ này. Ví dụ ứng với thẻ <h1> chúng ta sẽ có một phần tử h1 sẽ như sau:

<h1>Tiêu đề</h1>

Chạy Thử

Như vậy bạn lưu ý rằng với một một thẻ HTML trên trang chúng ta sẽ có tương ứng một phần tử HTML được tạo ra cho nó.

Để dễ dàng phân biệt thẻ và phần tử HTML bạn cần chú ý tới hai điểm quan trọng sau:

  • Khi nói về thẻ chúng ta thường sẽ để tên thẻ bao bọc bởi cặp dấu ngoặc nhọn <> ví dụ <tagname>, ngược lại khi nói về phần tử chúng ta chỉ cần tới tên thẻ mà không cần cặp dấu ngoặc này ví dụ tagname. - Mặc dù tên phần tử được lấy trùng với tên thẻ và đồng thời phần tử và thẻ có mối quan hệ mật thiết với nhau tuy nhiên chúng vẫn là hai khái niệm khác biệt.

Thuộc Tính

Thuộc tính được sử dụng để để bổ sung thêm dữ liệu (hay thông tin) cho phần tử. Mỗi phần tử có thể có một hoặc nhiều các thuộc tính.

Với ví dụ dưới đây thì phần tử a tương ứng tạo bới thẻ <a> có hai thuộc tính là hreftitle:

<a href="https://www.codehub.vn" title="Trang chủ CodeHub.vn">CodeHub.vn</a>

Chạy Thử

Trong đó:

  • Thuộc tính href dùng để quy định địa chỉ của liên kết.
  • Thuộc tính title dùng để thêm tiêu đề cho liên kết giúp người dùng hiểu được nội dung tóm tắt của liên kết này

Lưu ý: Tiêu đề của liên kết sẽ chỉ được hiển thị trên trình duyệt máy tính khi bạn rê chuột lên liên kết đó).

HTML Frontend Thiết Kế Web
Bình Luận (3)

cho e hỏi Thuộc tính href vs title dùng tnao ạ.

Trả lời 7 tháng trước

Trong bài có nói rồi đó bạn

Trả lời 6 tháng trước

em ms học thấy trang này cx rất hay em sẽ luôn ủng hộ

Trả lời 6 tháng trước
Thêm Bình Luận: