JSP là gì?

Em đang tìm hiểu về JSP nhưng vẫn chưa hiểu rõ một cách chính xác JSP là gì. Theo em thì:

  • JSP là ngôn ngữ lập trình web và là một phiên bản khác của Java?
  • JSP và Java đều là ngôn ngữ lập trình nhưng JSP dành cho web còn Java dành cho lập trình phần mềm chạy trên desktop và mobile?

Em không rõ hiểu như trên có dúng hay không rất mong nhận được ý kiến giúp đỡ của mọi người.

Hói 2 ngày trước

Viết Trả Lời: