Java: Khác nhau giữa Hashtable và HashMap

Em đang học về hai kiểu dữ liệu HashMap và Hashtable trong Java nhưng đọc ví dụ về hai kiểu dữ liệu này thì không thấy chúng khá nhau như thế nào, bác nào biết giải thích giúp em với ạ?

Hói 4 ngày trước

Viết Trả Lời: