Khác Biệt Giữa byte code, machine code và intermediate

Mọi người cho em hỏi bytecode, machine code và intermeidate code khác nhau như thế nào? Em đọc một hồi trên wikipedia mà không hiểu.

Hói 1 ngày trước

Viết Trả Lời: