Khác nhau giữa ngôn ngữ kịch bản và ngôn ngữ lập trình?

Em đang học lập trình cơ bản PHP thì thấy đoạn viết PHP là ngôn ngữ kịch bản nhưng không hiểu ngôn nhữ kịch bản và ngôn ngữ lập trình khác nhau như thế nào? Mọi người có ai biết giải thích giùm em hai loại ngôn ngữ này khác nhau như thế nào với ạ.

Hói 5 ngày trước

Viết Trả Lời: