PHP: Closure là gì và sử dụng nó như thế nào?

Các bác cho em hỏi chính xác thì cái khái niệm closure trong PHP là gì vậy và sử dụng nó như thế nào?

Nếu được thì giải thích giùm em luôn tại sao lại cần phải sử dụng nó?

Hói 7 tháng trước

Theo tôi closure là viết function không tên đa phần là dùng một lần.

function có tên:

function square($num) {
      return($num * $num);
   }

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array_map("square", $a);

Closure:

$a = array(1, 2, 3, 4, 5);
$b = array_map(function($num){
    return ($num * $num);
}, $a);
Trả lời 7 tháng trước

Viết Trả Lời: