Text to speech tiếng Việt trong Android

Mọi người cho em hỏi có cách nào để tạo một class giúp chuyển đổi văn bản tiếng Việt sang giọng nói trong Android không vậy?

Hói 1 ngày trước

Viết Trả Lời: