Chỉnh Sửa Object

Trong phần này chúng ta sẽ chỉnh sửa giao diện của các nút button vừa mới được thêm vào View Controller ở phần trước. Trên menu bấm chọn View => Utilities => Show Attributes Inspector hoặc bạn cũng có thể bấm vào biểu tượng màu xanh như ở trong hình dưới đây:

Hiển Thị Attributes Inspector

Tiếp theo, bạn bấm lên một button đển chọn nó sau đó giữ phím Shift và tiếp tục click lên các nút button còn lại để lựa chọn toàn bộ 4 button. Khi đó trên Xcode bạn sẽ thấy khung Canvas và khung Utilities sẽ hiển thị như sau:

Attributes Inspector

Cuối cùng trong bạn thay đổi các thuộc tính của cả 4 button như sau:

  • Type: Bấm vào nút bên cạnh và chọn Custom
  • Font: Bấm vào biểu tượng chữ T và chọn System Bold 18.0 trong cửa sổ hiện ra
  • Text Color: Bấm chọn nút bên ngoài cùng tay phải (lưu ý ở đây có 2 nút nằm cạnh nhanh) và chọn White Color trong khung sổ xuống
  • Control: Bấm chọn biểu tượng canh dưới đáy trong hàng Horizontal

Sau khi kết thúc bước này bạn sẽ thấy trong View Controller kết quả hiển thị như sau:

Chỉnh Sửa Object

iPhone Mobile
Thêm Bình Luận: