Thêm View Object Vào Trong View

Trong bài này chúng ta sẽ học cách thêm các nút button vào trong View Controller có sẵn ban đầu. Trong khung Utilities click chọn Object Library (nut hình tròn nằm ở phía nửa dưới). Trong khung tìm kiếm của thư viện object mới hiện ra bạn nhập vào ký tự bu Xcode sẽ hiển thị tất cả các Object mà tên có chứa chuôi kí tự này (lưu ý không bấm Enter sau khi nhập ký tự). Tiếp theo trong kết quả tìm kiếm bạn sẽ that một object với tên Button như hình dưới:

Tìm kiếm object

Tiếp theo, bạn chọn và kéo object này vào bên trong canvas chứa View Controller . Lặp lại bước này 3 lần bạn sẽ có được 4 nút button bên trong View Controller như hình dưới đây:

Thêm Button Object

iPhone Mobile
Thêm Bình Luận: