Danh Sách Câu Hỏi

Xcode: .gitignore

Viết bởi: Vân Trần   11 giờ trước
Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào? ...

Joomla LDAP authentication plugin không hoạt động

Viết bởi: Roy Trịnh   12 giờ trước
Hi các bác, Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông...

Mac: Restart Apache

Viết bởi: Lê Huyền Trang   13 giờ trước
Em cài đặt Apache sử dụng Homebrew mà quên không lưu lại câu lệnh khởi động lại Apache? Bác nào còn nhớ cách khởi động lại Apache giúp em với! ...

PHP: định dạng từ tiếng Anh theo số nhiều hoặc số ít

Viết bởi: Nguyen Lam   15 giờ trước
Trong trang trả về kết quả tìm kiếm sản phẩm mình có một khung message hiển thị số lượng sản phẩm trả về. Ở trong khung này mình cần chọn giữa từ products (tương ứng...

Hiển thị collection structure trong MongoDB

Viết bởi: Ngọc Anh   16 giờ trước
Mình đang đọc source code của một dự án được xây dựng dựa trên MEAN Stack (MongoDB, Express, AngularJS và Node.js). Code của ứng dụng này đã được phát triển bởi một công ty khác...

JavaScript: convert giá trị về boolean

Viết bởi: Phúc Lê   18 giờ trước
Dear all, Mình có một biết isAdmin trong JavaScript được lấy từ giá trị trả về từ config trên admin Joomla như sau: <script> var isAdmin = "<?= JComponentHelper::getParams('com_users')->get('isAdmin'); ?>"; </script> ...

Uncaught Error: Unknown provider: $http from services

Viết bởi: Nguyen Thuy Trang   18 giờ trước
Chào m.n! Em sử dụng $http service trong một mô-đun của AngularJS nhưng gặp phải lỗi: Uncaught Error: Unknown provider: $http from services Mô-đun của em như sau: ...

Elastic Search: Lấy về tất cả document trong một type

Viết bởi: Khoi Tran   19 giờ trước
Các bác cho em hỏi cách để lấy về tất cả các document của một type trong một database index. Ví dụ em có một database index với tên là my_app trên đó có một...

Đổi thư mục trong SharePoint

Viết bởi: Hang Tran   19 giờ trước
Mình có một trang web được tạo bằng SharePoint, bây giờ mình cần đổi một thư mục từ /a sang /b thì phải làm sao? ...

Làm một website thương mại điện tử thì mất chi phí bao nhiêu

Viết bởi: Tram Anh   19 giờ trước
Em mới nhận được một dự án làm trang web thương mại điện tử có chức năng bán hàng và quản lý sản phẩm cũng như đơn hàng nhưng giờ không biết phải báo giá...