Đổi màu văn bản khi click nút bấm

Sử dụng thư viện jQuery để tạo hiệu ứng đổi màu văn bản thành màu #4691f6 khi người dùng click vào nút bấm.