Bắt Đầu Học Laravel Framework

Laravel là một framework PHP đang được đón nhận mạnh mẽ trong cộng đồng phát triển web hiện nay. Trong khóa học này chúng ta sẽ làm việc với Laravel phiên bản 4.2. Bạn sẽ được tìm hiểu về kiểu kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong lập trình web và cách sử dụng MVC trong Laravel. Trong quá trình học, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ứng dụng blog cho phép người dùng đăng bài viết trên đó. Bạn sẽ được học cách tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng Eloquent và thiết kế ORM (object oriented mapping). Ngoài ra, trong khóa học này chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách ứng dụng Twitter Bootstrap vào việc phát triển hệ thống giao diện frontend.

Danh Sách Bài Học

Cài Đặt

Laravel được cài đặt thông qua composer đây là gói quản lý phiên bản của...

Routing

Khi Laravel xử lý một request của người dùng, bước đầu tiên nó sẽ làm...

View

Trong cấu trúc MVC, View được sử dụng để sắp xếp hoặc trình bày dữ...

Kết Nối Với Database

Trong một ứng dụng PHP, kết nối với cơ sở dữ liệu (CSDL hoặc database)...

Model

Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại trong cấu trúc Model-View-Controller...

Mô Hình MVC

Sau route thì một phần rất quan trọng khác được sử dụng rất thường xuyên...

Cấu Trúc Laravel Framework

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu trúc của Laravel. Laravel...

Controller

Từ các ví dụ ở bài học trước, bạn có thể thấy routes.php có thể...

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi