Bắt Đầu Học Laravel Framework

learners lessons price

Laravel là một framework PHP đang được đón nhận mạnh mẽ trong cộng đồng phát triển web hiện nay. Trong khóa học này chúng ta sẽ làm việc với Laravel phiên bản 4.2. Bạn sẽ được tìm hiểu về kiểu kiến trúc Model-View-Controller (MVC) trong lập trình web và cách sử dụng MVC trong Laravel. Trong quá trình học, chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng một ứng dụng blog cho phép người dùng đăng bài viết trên đó. Bạn sẽ được học cách tương tác với cơ sở dữ liệu MySQL sử dụng Eloquent và thiết kế ORM (object oriented mapping). Ngoài ra, trong khóa học này chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn bạn cách ứng dụng Twitter Bootstrap vào việc phát triển hệ thống giao diện frontend.

Danh Sách Bài Học

Cần Giúp Đỡ

Hỏi đáp và thảo luận cùng các thành viên khác trên cộng đồng
Đặt Câu Hỏi