Kết Quả Tìm Kiếm Cho Từ Khoá:

Phần Tử

Phần tử bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng. Như trong ví dụ trên thì phần tử html gồm có thẻ mở...

[Tư Vấn] Nên học Ruby hay PHP

Câu trả lời cho câu hỏi này phụ thuộc vào nhiều yếu tố như học vì sở thích cá nhân hay để kiếm việc hay để phù hợp với định hướng công ty. Ví dụ...

Object Oriented Programming

Đa số các đoạn code mà chúng ta tham khảo ở các bài học trước đây được viết theo kiểu hướng thủ tục. Lập trình hướng thủ tục (procedure programming) là một phương pháp lập...

Hàm

Trong các bài học trước chúng ta đã từng sử dụng một số hàm có trong Python như print(), max(), range()... Trong lập trình, hàm là một nhóm bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh...

Xcode: .gitignore

Mọi người cho em hỏi khi dev ứng dụng với Xcode IDE thì trong tập tin .gitignore sẽ cần bỏ qua những thư mục và tập tin nào? ...

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. Trở lại với câu hỏi của bạn: ...

Node.js và JavaScript

Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế thừa từ ngôn ngữ JavaScript. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp, kiểu dữ liệu, các vòng...

Biến

Biến được dùng để lưu trữ dữ liệu tạm thời. Giá trị của biến có thể thay đổi trong quá trình chạy chương trình. Trong PHP, tên biến được bắt đầu bởi dấu $ và...

Joomla LDAP authentication plugin không hoạt động

Hi các bác, Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông...

Tổ Chức Code, Build và Bundle

Trong bài học này chúng ta sẽ tổ chức lại source code trong ứng dụng. Đối với các ứng dụng nhỏ thì công việc này không tạo ra nhiều sự khác biệt, tuy nhiên với...

Hàm copy

Hàm copy trong PHP được dùng để sao chép một tập tin trên cùng hệ thống hoặc từ một địa chỉ remote (ví dụ một tập tin từ trên internet) về máy. ...

Mac: Restart Apache

Em cài đặt Apache sử dụng Homebrew mà quên không lưu lại câu lệnh khởi động lại Apache? Bác nào còn nhớ cách khởi động lại Apache giúp em với! ...

Cài Đặt MAMP Trên Mac OS X

Trước khi cài đặt MAMP, bạn cần tải phần mềm này từ trang tải về MAMP. Để cài đặt và sử dụng MAMP thì máy tính Mac của bạn cần chạy hệ điều hành Mac...

Hello World

Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một chương trình viết bằng ngôn ngữ PHP đầu tiên. Chương trình này sẽ đơn giản hiển thị dòng chữ Hello World khi chạy. Chương trình với...

jQuery: check element là hidden hay visible

Vì ở trên bạn sử dụng hàm toggle() của jQuery hàm này sẽ thay đổi giá trị của thuộc tính display của phần tử từ hidden sang block. Do đó trong trường hợp này nên...

Xóa Dữ Liệu

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh DELETE. Ví dụ dưới đây xóa các record trên bảng users với tên đăng nhập là anlv: ...

Cài Đặt JDK

Thông thường các phiên bản của Windows đã có sẵn Java Runtime environment (hay JRE) cài trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên bạn vẫn cần cài thêm bộ Java Development Kit hay JDK. Vì...

View

Trong cấu trúc MVC, View được sử dụng để sắp xếp hoặc trình bày dữ liệu trước khi trả về cho trình duyệt. View thường trả về dữ liệu dưới dạng HTML tuy nhiên cũng...

Hàm array_key_exists

Hàm array_key_exists() trong PHP được dùng để kiểm tra mảng có khóa với giá trị cho trước hay không. var_dump(array_key_exists("lang", ["lang" => "PHP"])); // TRUE ...

Giới Thiệu

XML (viết tắt của từ EXtensible Markup Language) là một ngôn ngữ đánh dấu mở rộng được dùng để mô tả cấu trúc dữ liệu của các văn bản theo một định dạng mà cả...
Thành Viên Nổi Bật

Minh Phạm

1120 tín dụng

Lê Trung

1105 tín dụng

Nam Nguyễn

1030 tín dụng

Nguyễn Duy Tuấn

881 tín dụng

Linh Nguyễn

785 tín dụng