Kết Quả Tìm Kiếm Cho Từ Khoá:
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   17 giờ trước

Hàm array_key_exists

Hàm array_key_exists() trong PHP được dùng để kiểm tra mảng có khóa với giá trị cho trước hay không. var_dump(array_key_exists("lang", ["lang" => "PHP"])); // TRUE ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Bắt Đầu   18 giờ trước

Danh Sách

HTML hỗ trợ việc đánh dấu một danh sách thông qua một trong 2 thẻ là ul và ol. Thẻ ul dùng để đánh dấu các danh sách mà không yêu cầu phải phân biệt...
Lê Trung thêm một trả lời   18 giờ trước

PHP - xóa phần tử khỏi mảng

Trong PHP bạn có thể sử dụng hàm array_splice() để xóa phần tử khỏi mảng số (numeric array): $myArr = array(0 => "a", 1 => "b", 2 => "c", 3 => "d"); // bắt đầu...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   18 giờ trước

Cài Đặt

Bài học này hướng dẫn bạn cách cài đặt chương trình PHP trên hệ điều hành Windows, Linux và MacOS. Cách đơn giản nhất để cài đặt PHP Windows là sử dụng gói phầm mềm...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Javascrip Cơ Bản 2   18 giờ trước

Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = "Goodbye"; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn Twitter Bootstrap   18 giờ trước

Hệ Thống Grid Layout

Trong Twitter Bootstrap thì toàn bộ nội dung trang sẽ được đặt trong các phần tử container. Và mỗi phần tử container này sẽ ba gồm các dòng khác nhau. Để đánh dấu các phần...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản 1   18 giờ trước

Tìm Hiểu Về Mảng

Mảng dùng để lưu trữ một bộ sưu tập gồm nhiều các giá trị khác nhau. Ví dụ khi bạn muốn lưu trữ danh sách các học sinh trong một lớp bạn có thể sử...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   19 giờ trước

Giới Thiệu

Javascript là ngôn ngữ lập trình được dùng phổ biến trong việc tạo các hiệu ứng vào trang web. Tương tự như HTML và CSS, mã lệnh Javascript có thể được chạy bởi các trình...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   19 giờ trước

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. Trở lại với câu hỏi của bạn: ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   19 giờ trước

React - Lỗi: Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

Phiên bản mới của React tách biệt giữa hai thư việ React và ReactDOM (dùng để tương tác với DOM Document). Do đó nếu bạn sử dụng phiên bản mới này thì bạn cần sử...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   19 giờ trước

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: <?php header("Location: http://ten-mien.com/login.php"); die(); Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   19 giờ trước

Thuộc tính data dùng để làm gì?

Thuộc tính data-* được giới thiệu trong HTML5 dùng để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trang HTML. Trong đó * phải gồm ít nhất một ký tự trở lên và không dùng chữ...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Tự Học PHP Cơ Bản   19 giờ trước

Hello World

Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một chương trình viết bằng ngôn ngữ PHP đầu tiên. Chương trình này sẽ đơn giản hiển thị dòng chữ Hello World khi chạy. Chương trình với...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   19 giờ trước

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Để hiểu rõ Pull và Pull Request thì bạn cần hiểu về quy trình làm việc của Git đối với trường hợp nhiều lập trình viên tham gia vào dự án. ...
Roy Trịnh thêm một câu hỏi   19 giờ trước

Joomla LDAP authentication plugin không hoạt động

Hi các bác, Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   20 giờ trước

Hàm copy

Hàm copy trong PHP được dùng để sao chép một tập tin trên cùng hệ thống hoặc từ một địa chỉ remote (ví dụ một tập tin từ trên internet) về máy. ...
Nguyễn Duy Tuấn thêm một bài viết vào hướng dẫn Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Chi Phí Với Rails và React.js   20 giờ trước

Tạo Record

Sau khi hiển thị được danh sách các record trên DB thì ở bước này chúng ta sẽ thực hiện chức năng tạo mới record. ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   20 giờ trước

jQuery: check element là hidden hay visible

Để kiểm tra trạng thái display của phần tử sử dụng is(':visible') hoặc is(':hidden'): var isVisible = $('#detail').is(':visible'); var isHidden = $('#detail').is(':hidden'); ...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Giới Thiệu Về Android SDK   20 giờ trước

Cài Đặt JDK

Thông thường các phiên bản của Windows đã có sẵn Java Runtime environment (hay JRE) cài trên máy tính cá nhân. Tuy nhiên bạn vẫn cần cài thêm bộ Java Development Kit hay JDK. Vì...
Lê Huyền Trang thêm một câu hỏi   20 giờ trước

Mac: Restart Apache

Em cài đặt Apache sử dụng Homebrew mà quên không lưu lại câu lệnh khởi động lại Apache? Bác nào còn nhớ cách khởi động lại Apache giúp em với! ...
Thành Viên Nổi Bật

Minh Phạm

1120 tín dụng

Lê Trung

1110 tín dụng

Nam Nguyễn

1030 tín dụng

Nguyễn Duy Tuấn

886 tín dụng

Linh Nguyễn

790 tín dụng