jQuery: Parse dữ liệu JSON trả về từ PHP

Em có một đoạn script PHP gửi dữ liệu trả về sử dụng json_encode như sau: <?php $username = isset($_GET['uname']) : $_GET['uname'] : FALSE; if (!$username) { header("Location: ".$backUrl); exit(); } $criteria = array('username' =>...

JSONP là gì

Dù đã đọc nhiều tài liệu về JSONP nhưng em vẫn không hiểu chính xác JSON là gì. Theo em hiểu thì JSON là kiểu dữ liệu còn JSONP là gì? Kiểu dữ liệu, hàm...

Javascript: Promise là gì

Khi tìm hiểu về Node.js thì em đụng khái niệm Promise và được biết khái niệm này được sử dụng trong AJAX. Trước đây em có từng làm việc với AJAX nhưng không biết chính...

Nên đặt thẻ <script> ở đâu trong HTML

Khi học về cách nhúng mã JavaScript từ tập tin bên ngoài vào trang HTML thì em thấy nhiều tài liệu hướng dẫn nên đặt thẻ để tham chiếu tới file bên ngoài này...

Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org ! Mình có 1 slider : <div class="slide-group"> <div class="slide"></div> <div class="slide"></div> (+ 1) <div class="slide select"></div> <div class="slide"></div> (- 1) <div class="slide"></div> </div> ...

jQuery: Di chuyển về đầu trang khi click vào icon

Chào cả nhà, Em đang cần code một tính năng để người dùng có thể di chuyển nhanh về đầu trang khi họ click vào một icon ở phí cuối trang (icon này được định...

Chia sẻ dữ liệu giữa các controller trong AngularJS

Trong trang thanh toán sản phẩm em có hai controller tách biệt nhưng cùng sử dụng một biến username như sau: <div ng-controller="firstStepCtrl"> <div> <label for="username">Username:</label> <input id="username" type="text" ng-model="username"> </div> </div> <div ng-controller="secondStepCtrl"> <p>Xin...

jQuery: check element là hidden hay visible

Hi all, Em có một phần tử div chứa nội dung chi tiết của một sản phẩm. Trước đó em có một đoạn code sử dụng phương thức toggle áp dụng cho phần tử này...

JavaScript - hàm mã hóa md5

Các bác cho em hỏi trong JavaScript (hoặc jQuery) có cách nào để mã hóa chuỗi ký tự theo thuật toán md5 hay không? ...

jQuery - Upload file sử dụng AJAX

Em đang code tính năng upload file ảnh sử dụng AJAX trong đó ở trang thông tin người dùng có một form cho phép người dùng có thể cập nhật ảnh avatar của mình như...