Tạo Blog Với Ruby on Rails

Ruby on Rails là Framework được viết dựa trên nền tảng ngôn ngữ Ruby. Hiện tại Ruby on Rails là một Framework hàng đầu được dùng trên thế giới. Trong bài viết này chúng ta...

Composer: Hướng Dẫn Cài Đặt & Sử Dụng

Composer là một chương trình hỗ trợ quản lý các gói thư viện trong PHP. Khi bạn sử dụng các framework của PHP một điều thường thấy là các framework này thực chất cũng được...

Callback Là Gì

Trong ngôn ngữ javascript, khái niệm callback được sử dụng nhiều với sự phát triển của Ajax. Trong Nodejs, callback lại trở lên vô cùng quan trọng khi hầu hết các tính năng quan trọng...

Hiểu Cách hiển Thị Inline, Block và Inline-Block trong CSS

Trong CSS, các phần tử được hiển thị theo 3 kiểu là Inline, Block và Inline-Block. Trong bài viết này chúng ta lần lượng tìm hiểu từng kiểu hiển thị và so sánh sự khác...

Khác biệt giữa Session và Cookie

Đọc một số tài liệu trên mạng thì mình hiểu session là một tập tin được lưu trên trên máy chủ server còn Cookie là một mẩu thông tin được lưu trên trình duyệt. Tuy...

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

Sử dụng hàm nào của PHP để có thể lấy ra địa chỉ IP của trình duyệt gửi yêu cầu tới máy chủ? ...

Chọn phần tử cha của phần tử cho trước trong...

Mình có một đoạn code HTML như sau: <li><a href="#" class="active">link 1</a></li> <li><a href="#">link 2</a></li> <li><a href="#">link 3</a></li> ...

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Khi đọc mã lênh HTML của một số tài liệu thì mình thấy họ hướng dẫn sử dụng thẻ để đánh dấu văn bản in đậm: ...

Nên học Ruby hay PHP?

Mình mới bước vào học lập trình web và qua bước đầu làm quen với PHP và thấy ngôn ngữ này tương đối dễ hiểu. Ngoài ra thì mình có thấy rất nhiều các Framework...

Thẻ meta http-equiv dùng để làm gì?

Khi xem source của một trang web thì mình thấy trong thẻ có thẻ như sau: <meta http-equiv="content-type" content="text/html;charset=UTF-8"> ...