Hoạt Động Gần Đây

Tham gia bình chọn danh sách top 10 công ty nổi bật của Việt Nam làm về React.js 2017

Hai năm 2016 và 2017 vừa qua đã đánh dấu những bước chuyển mình đáng kể trong lập trình frontend và React.js đang nổi nên là một trong những framework JavaScript được ưa chuộng nhiều...

Hello World

Phần này hướng dẫn bạn cách viết chương trình Hello World sử dụng ngôn ngữ lập trình C. Chương trình này làm một nhiệm vụ đơn giản là sẽ hiển thị dòng chữ Xin Chào...

Toán Tử

Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử. Ví dụ khi thực hiện phép toán cộng chúng ta có toán tử cộng +, khi thực hiện phép toán...

Giới Thiệu

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không...

Linux có hỗ trợ thread hay không?

Linux hỗ trợ multi-threading ở cả kernel-level và user-level. ...

Làm Việc Với Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE test_db; Chạy Trong đó test_db là tên cơ sở dữ liệu mà bạn muốn...

Object Oriented Programming

Đa số các đoạn code mà chúng ta tham khảo ở các bài học trước đây được viết theo kiểu hướng thủ tục. Lập trình hướng thủ tục (procedure programming) là một phương pháp lập...

Phần Tử

Phần tử bao gồm thẻ mở, thẻ đóng và toàn bộ những gì bắt đầu từ thẻ mở cho tới thẻ đóng. Như trong ví dụ trên thì phần tử html gồm có thẻ mở...

Template Cơ Bản

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một template cơ bản sử dụng Twitter Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần yêu cầu cần phải có trong...

Hàm

Trong các bài học trước chúng ta đã từng sử dụng một số hàm có trong Python như print(), max(), range()... Trong lập trình, hàm là một nhóm bao gồm một hoặc nhiều câu lệnh...
Xem thêm tại mục câu hỏi hoặc bài viết