Machine learning là gì?

Dạo này thấy thuật ngữ machine learning hay được nhắc tới trên internet nên em cũng muốn thử tìm hiểu thử về nó. Mọi người cho em hỏi chính xác thì machine learning là gì...