jQuery: Parse dữ liệu JSON trả về từ PHP

Em có một đoạn script PHP gửi dữ liệu trả về sử dụng json_encode như sau: <?php $username = isset($_GET['uname']) : $_GET['uname'] : FALSE; if (!$username) { header("Location: ".$backUrl); exit(); } $criteria = array('username' =>...

Câu hỏi về Slider - html, css, jquery, javascript

Xin chào mọi người và hoclaptrinh.org ! Mình có 1 slider : <div class="slide-group"> <div class="slide"></div> <div class="slide"></div> (+ 1) <div class="slide select"></div> <div class="slide"></div> (- 1) <div class="slide"></div> </div> ...

jQuery: Di chuyển về đầu trang khi click vào icon

Chào cả nhà, Em đang cần code một tính năng để người dùng có thể di chuyển nhanh về đầu trang khi họ click vào một icon ở phí cuối trang (icon này được định...

jQuery: check element là hidden hay visible

Hi all, Em có một phần tử div chứa nội dung chi tiết của một sản phẩm. Trước đó em có một đoạn code sử dụng phương thức toggle áp dụng cho phần tử này...

JavaScript - hàm mã hóa md5

Các bác cho em hỏi trong JavaScript (hoặc jQuery) có cách nào để mã hóa chuỗi ký tự theo thuật toán md5 hay không? ...

jQuery - Upload file sử dụng AJAX

Em đang code tính năng upload file ảnh sử dụng AJAX trong đó ở trang thông tin người dùng có một form cho phép người dùng có thể cập nhật ảnh avatar của mình như...

Lỗi TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') trong...

Sau khi thêm một đoạn mã jQuery vào trong một file template của Wordpress và chạy thì em gặp phải lỗi sau: TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') ...

Lưu ý khi sử dụng regular expression để validate input

Trong HTML có hỗ trợ chức năng validate input sử dụng Regular Expression tuy nhiên không phải bạn nào cũng biết tới đặc biệt là các bạn làm backend không chuyên làm về frontend. Trong...

jQuery UI: Dialog không hiển thị nội dung

Em đang sử dụng jQuery UI để tạo một dialog hiển thị khi người dùng click đăng ký tài khoản, code HTMl của em như sau: <div id="dialog_register_form" class="hidden" title="Đăng Ký Tài Khoản"> <h3>Thông Tin...

jQuery: Khác biệt giữa "find" và "filter"

Các bác cho em hỏi hai phương thức find() và filter() trong jQuery khác nhau ở chỗ nào? Em đọc trong document mà vẫn không hiểu. ...