Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

635 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

17 bài viết

0 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Linh Nguyễn thêm một trả lời   2 giờ trước

Thuật toán mã hoá password của Wordpress

Wordpress sử dụng thuật toán mã hoá dựa trên Portable PHP password hashing framework hay phpass (đọc là pH pass)....
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề HTML Cơ Bản   10 giờ trước

Hình Ảnh

Để tạo hình ảnh chúng ta dùng thẻ : <img src="http://www.hoclaptrinh.org/img/logo.png" width="200"> ...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   1 ngày trước

Làm Quen Với Xcode

Xcode cung cấp cho bạn tất cả những công cụ cần thiết để có thể phát triển bất cứ ứng...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề HTML Cơ Bản   1 ngày trước

Văn Bản

Ở phần trước chúng ta đã học cách tạo đề mục cho trang. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

OpenCart: Chuyển tiếp địa chỉ URL không có www về có www

Nếu bạn sử dụng Apache làm Web Server thì cách đơn giản nhất để chuyển tiếp URL không có www...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề SQL Cơ Bản   1 ngày trước

Làm Việc Với Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE test_db;
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề Ruby   1 ngày trước

Datatypes

Trong phần này bạn sẽ tìm hiểu về các kiểu dữ liệu khác nhau trong Ruby. ...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình Website Với PHP và MySQL   1 ngày trước

Chèn Dữ Liệu

Ở phần này bạn sẽ được hướng dẫn cách chèn dữ liệu lên CSDL MySQL. Nội dung phần này khá...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

PHP: Tạo SEO friendly URL

Bạn có thể sử dụng hàm generateURL() như sau (chú ý cách sử dụng hàm preg_replace thay vì str_replace trong...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề HTML5 Canvas   1 ngày trước

Hình Chữ Nhật và Hình Tròn

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách vẽ đường kẻ, đường tròn và cung tròn. Trong...