Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

220 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

10 bài viết

0 câu hỏi

22 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Linh Nguyễn thêm một trả lời   20 giờ trước

Cron Job là gì

Khái niệm Cron Job được sử dụng phổ biến trong nhiều lĩnh vực và mặc dù nghe có vẻ phức...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   21 giờ trước

Tìm tên Class của Object trong PHP

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API: $ref = new ReflectionClass("MyClassName"); echo...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   22 giờ trước

Khác nhau giữa Docker expose và Docker publish

Docker EXPOSE dùng để mở cổng 80 trong Docker container hiện tại cho các container khác của Docker có thể...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   22 giờ trước

Bị lỗi "php is not recognized as an" khi cài đặt composer

Lỗi trên xuất hiện là do php chưa được thêm vào trong System Variable. ...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề Tự Học PHP Cơ Bản   23 giờ trước

Nhập Môn PHP

Mặc dù khoá học này dành cho người mới bắt đầu và mặc dù việc học PHP rất đơn giản...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

Kiểm tra phiên bản của PHP

Trên cửa sổ dòng lệnh: $ php -v Trên web: <?php phpinfo(); ?> Bạn lưu ý không cần sử dụng...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

Kiểm tra phiên bản của PHP

Ngoài php -v vẫn có các cách khác để tìm phiên bản của PHP, ví dụ: ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

Ping là gì

Ping là một công cụ chuẩn đoán network hay network diagnostic tool. Ping được dùng để kiểm tra xem nếu...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML Cơ Bản   1 ngày trước

Hình Ảnh

Để tạo hình ảnh chúng ta dùng thẻ : <img src="http://www.hoclaptrinh.org/img/logo.png" width="200"> ...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML Cho Người Bắt Đầu   2 ngày trước

Yêu Cầu

Việc HTML khá đơn giản và không yêu cầu phải cài đặt nhiều công cụ hay phần mềm để bắ...