Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

490 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

14 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Linh Nguyễn thêm một trả lời   2 giờ trước

Thuật toán mã hoá password của Wordpress

Wordpress sử dụng thuật toán mã hoá dựa trên Portable PHP password hashing framework hay phpass (đọc là pH pass)....
Linh Nguyễn thêm một trả lời   19 giờ trước

SQL Injection là gì?

SQL Injection là một kỹ thuật tấn công vào hệ thống cơ sở dữ liệu của ứng dụng (bao gồm...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   19 giờ trước

Xóa bỏ index.php trong Codeigniter

Câu hỏi của bạn liên quan tới cách cấu hình Apache web server thay vì Code Igniter. Nếu bạn muốn...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML Cho Người Bắt Đầu   20 giờ trước

Yêu Cầu

Việc HTML khá đơn giản và không yêu cầu phải cài đặt nhiều công cụ hay phần mềm để bắ...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản   20 giờ trước

Lưu Bài Viết

Ở bài học trước chúng ta đã hoàn tất việc tạo một trang để người dùng có thể tạo bài...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML5 Canvas   20 giờ trước

Hình Chữ Nhật và Hình Tròn

Ở các bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách vẽ đường kẻ, đường tròn và cung tròn. Trong...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề MySQL   21 giờ trước

Tạo Bảng

Mỗi một cơ sở dữ liệu thường gồm một hoặc nhiều bảng khác nhau. Mỗi một bảng gồm có các...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề Python Cơ Bản   22 giờ trước

Câu Lệnh Điều Khiển

Câu lệnh điều khiển được dùng để điều khiển luồng chạy của các câu lệnh trong chương trình. ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   23 giờ trước

PHP: Tạo SEO friendly URL

Bạn có thể sử dụng hàm generateURL() như sau (chú ý cách sử dụng hàm preg_replace thay vì str_replace trong...
Linh Nguyễn thêm một hướng dẫn vào chủ đề SQL Cơ Bản   23 giờ trước

Làm Việc Với Database

Để tạo database chúng ta sử dụng cú pháp như sau: CREATE DATABASE test_db;