Linh Nguyễn

Linh Nguyễn

790 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

0 câu hỏi

26 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Objective-C Cơ Bản   9 giờ trước

Kiểu Dữ Liệu Cơ Bản

Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu 3 kiểu dữ liệu cơ bản nhất trong Objective C là: Kiểu integer, kiểu float và kiểu void ...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình C Cơ Bản   10 giờ trước

Hello World

Phần này hướng dẫn bạn cách viết chương trình Hello World sử dụng ngôn ngữ lập trình C. Chương trình này làm một nhiệm vụ đơn giản là sẽ hiển thị dòng chữ Xin Chào...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   12 giờ trước

Tạo Dự Án

Xcode cho phép bạn có thể tạo dự án phát triển ứng dụng chạy trên hệ điều hành Mac OS (desktop hay laptop), iOS (điện thoại iPhone), watchOS (đồng hồ thông minh) và tvOS (tivi)....
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS Cơ Bản   12 giờ trước

Đường Viền

Thuộc tính border trong CSS được dùng để tạo đường viền cho phần tử. Sử dụng thuộc tính border chúng ta có thể gán giá trị cho một hoặc nhiều thuộc tính khác như độ...

ReactJS Component

Một trong những đặc điểm được coi là tính năng chìa khóa (key feature) của ReactJS đó là khả năng sử dụng lại của các component. Ở bài học này chúng ta sẽ bắt đầu...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

Tạo random string trong PHP

Bạn có thể sử dụng hàm uniqid(): uniqid(); ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

Tìm tên Class của Object trong PHP

Trong PHP từ phiên bản 5 trở đi bạn có thể sử dụng Reflection API: $ref = new ReflectionClass("MyClassName"); echo $ref->getFileName(); ...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

Thuật toán mã hoá password của Wordpress

Wordpress sử dụng thuật toán mã hoá dựa trên Portable PHP password hashing framework hay phpass (đọc là pH pass). Framework này được công bố public và bạn có thể tải về file PHP implement...
Linh Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

Thuộc tính data dùng để làm gì?

Thuộc tính data-* được giới thiệu trong HTML5 dùng để lưu trữ dữ liệu trực tiếp trên trang HTML. Trong đó * phải gồm ít nhất một ký tự trở lên và không dùng chữ...
Linh Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cơ Bản   2 ngày trước

Hình Ảnh

Để tạo hình ảnh chúng ta dùng thẻ : <img src="http://www.hoclaptrinh.org/img/logo.png" width="200"> Chạy ...