Đức Nam

Đức Nam

21 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

1 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:39

Hoạt Động Gần Đây
Đức Nam thêm một câu hỏi   3 tháng trước

Hỏi về commit message trong JIRA

Hiện tại em dùng JIRA để quản lý task và đồng thời lưu trữ source code trên đó, VCS sử...