Bảo Davis

Bảo Davis

1 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

7 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây
Bảo Davis thêm một câu hỏi   3 ngày trước

Nên tiếp tục theo đuổi PHP hay chuyển sang Ruby

Từ khi ra trường đi làm tới giờ em đã có xấp xỉ 2 năm kinh nghiệm phát triển web...
Bảo Davis thêm một câu hỏi   1 tháng trước

Chương trình thay thế RVM

Ngoài RVM ra thì còn chương trình nào khác có thể thay thế RVM để quản lý phiên bản của...
Bảo Davis thêm một câu hỏi   5 tháng trước

PHP: Nên sử dụng include, require hay require_once

Theo em hiểu thì các hàm include(), require() và require_once() đều được dùng để nhập vào mã lệnh có trong...
Bảo Davis thêm một nhận xét   6 tháng trước

Lỗi TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') trong Wordpress

Ban có thể nói rõ hơn bạn thêm jQuery ở đâu trong template được không? ...
Bảo Davis thêm một câu hỏi   6 tháng trước

Error: failed to fetch from registry: express

Khi chạy câu lệnh để cài đặt Express Framework sử dụng câu lệnh npm install express --save mình gặp lỗi: ...
Bảo Davis thêm một câu hỏi   6 tháng trước

Mac [process completed] hiển thị khi thoát terminal

Trên máy Mac sau khi thoát terminal sử dụng âu lệnh exit thì mình thấy thay vì đóng cửa sổ...
Bảo Davis thêm một câu hỏi   7 tháng trước

PHP "\n" không xuống dòng

Khi đọc các tài liệu về PHP em thấy một số sử dụng ký tự \n để bắt đầu dòng...
Bảo Davis thêm một câu hỏi   7 tháng trước

Khác nhau giữa Pull và Pull Request trong Git?

Khi làm việc với Git em có gặp hai khác niệm Pull và Pull Request nhưng không rõ hai thằng...