Van Thiem Bui

Van Thiem Bui

0 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

0 câu hỏi

1 câu trả lời

Thành viên từ 2017-02-17 16:27:17

Hoạt Động Gần Đây
Van Thiem Bui thêm một trả lời   1 tháng trước

Machine learning là gì?

Hiểu một cách đơ giản nó là một cái máy có thể học tập và tự phân tích được vậy....