Van Thiem Bui

Van Thiem Bui

0 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

0 câu hỏi

4 câu trả lời

Thành viên từ 2017-02-17 16:27:17

Hoạt Động Gần Đây
Van Thiem Bui thêm một trả lời   4 tháng trước

jQuery: Chọn một <option> trong menu <select>

$('select[name=gender').val(1); $('select[name=gender').ea(1).prop('selected',true); .... ...
Van Thiem Bui thêm một trả lời   4 tháng trước

Kiểm tra thời gian chạy code

Hinh như là làm thế này bạn nhé. $stime = array_sum(explode(' ',microtime(true))); // Some code $time_range = array_sum(explode(" ",microtime())) - $stime; echo $time_range;// Thời gian chạy code :) ...
Van Thiem Bui thêm một trả lời   4 tháng trước

Hàm JavaScript tương tự như call_user_func trong PHP

var f = 'callback'; eval(f+'()'); ...
Van Thiem Bui thêm một trả lời   6 tháng trước

Machine learning là gì?

Hiểu một cách đơ giản nó là một cái máy có thể học tập và tự phân tích được vậy. VD như là Robots hay Ôtô của Google... ...