Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

195 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

20 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   11 giờ trước

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu...

Dynamic Update Component

Kết thúc bài học trước chúng ta đã đổ dữ liệu để hiển thị component động từ biến JavaSript thay...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   14 giờ trước

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

Bạn có thể sử dụng $_SERVER['REMOTE_HOST'] hoặc $_SERVER['REMOTE_ADDR'] trong biến $_SERVER. ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   15 giờ trước

Khác biệt giữa Session và Cookie

Xét về góc độ lưu trữ thông tin thì cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề JavaScript Cơ Bản   1 ngày trước

Comment

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình hoặc đơn giản là để...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Xdebug   1 ngày trước

Giới Thiệu Về Xdebug

Xdebug là một chương trình mở rộng viết cho ngôn ngữ lập trình PHP giúp các lập trình viên có...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Linux   1 ngày trước

Câu Lệnh useradd

Câu lệnh useradd trong Linux được dùng để tạo người dùng mới với một tên người dùng xác định trên...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề HTML   1 ngày trước

Thẻ <meta>

Các thẻ được dùng để cung cấp thông tin về trang văn bản HTML. Một trang HTML có thể...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   1 ngày trước

Tạo Constraint cho Stack View

Trong bài học này chúng ta bắt đầu sử dụng Auto Layout bằng cách tạo constraint vào các view có...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề CSS   1 ngày trước

CSS Comment

CSS comment là những dòng chú thích được thêm vào để giải thích ý nghĩa của mã lệnh hoặc cũng...