Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

205 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Javascrip Cơ Bản 2   18 giờ trước

Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = "Goodbye"; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   19 giờ trước

PHP: Chuyển tiếp người dùng sang trang khác

Bạn có thể sử dụng hàm header() trong PHP để chuyển tiếp người dùng như sau: <?php header("Location: http://ten-mien.com/login.php"); die(); Ví dụ để hạn chế và chỉ cho phép người dùng đã đăng nhập truy...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Node.js Cơ Bản   20 giờ trước

Node.js và JavaScript

Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế thừa từ ngôn ngữ JavaScript. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp, kiểu dữ liệu, các vòng...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   21 giờ trước

Comment

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình hoặc đơn giản là để vô hiệu hóa một (một số) đoạn mã trong chương trình. Có 2 cách viết...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Linux   21 giờ trước

Câu Lệnh useradd

Câu lệnh useradd trong Linux được dùng để tạo người dùng mới với một tên người dùng xác định trên hệ thống. Tên người dùng phải là duy nhất tức là không trùng với tên...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Xdebug   23 giờ trước

Giới Thiệu Về Xdebug

Xdebug là một chương trình mở rộng viết cho ngôn ngữ lập trình PHP giúp các lập trình viên có thể dễ dàng hơn trong việc gỡ rối (hay còn gọi là debug) cho chương...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình Website Với PHP và MySQL   1 ngày trước

Cài Đặt và Cấu Hình Môi Trường

Để phát triển website trên máy tính cá nhân, chúng ta cần tạo môi trường giả lập để giúp nó có thể hoạt động gần giống với môi trường trên máy chủ server. Lý do...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML   1 ngày trước

Thẻ <meta>

Các thẻ được dùng để cung cấp thông tin về trang văn bản HTML. Một trang HTML có thể có một hoặc nhiều thẻ và mỗi thẻ sẽ cung cấp các thông tin...

Dynamic Update Component

Kết thúc bài học trước chúng ta đã đổ dữ liệu để hiển thị component động từ biến JavaSript thay vì code cứng HTML. Ở phần này chúng ta sẽ thực hiện việc cập nhật...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   1 ngày trước

Tạo Constraint cho Stack View

Trong bài học này chúng ta bắt đầu sử dụng Auto Layout bằng cách tạo constraint vào các view có trong scene hiện có. ...