Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

185 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

17 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

1em tương đương với bao nhiêu pixel

Theo định nghĩa thì: Giá trị của đơn vị "em" được đo dựa trên độ rộng của chữ in hoa...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   1 ngày trước

Hàm substr

Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho trước. ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

jQuery cuộn lên đầu trang

Sử dụng phương thức .scrollTop(value) trên đối tượng jQuery trả về từ bộ chọn phần tử body: ...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Ruby   1 ngày trước

Comment

Comment là các đoạn ghi chú được thêm vào mã lệnh chương trình để giải thích ý nghĩa của câu...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề MySQL Cho Người Bắt Đầu Unpublished   1 ngày trước

Tạo Database

MySQL là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu được dùng để kết nối và quản lý dữ liệu...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Xcode Cơ Bản   1 ngày trước

Thêm View Object Vào Trong View

Trong bài này chúng ta sẽ học cách thêm các nút button vào trong View Controller có sẵn ban đầu....
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề jQuery Cơ Bản   1 ngày trước

Sự Kiện

Tất cả các sự kiện có trong JavaScript đều được thư viện jQuery hỗ trợ. Trong phần này bạn sẽ...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHPUnit   1 ngày trước

Viết Test Cho PHPUnit

Để viết test sử dụng PHPUnit chúng ta cần tuân theo các bước sau: Bâ giờ chúng ta sẽ viết...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề CSS Cho Người Mới Bắt Đầu   1 ngày trước

Phông Nền

Thuộc tính background-color được sử dụng để tạo màu nền cho phần tử. body { background-color: lightblue; } ...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Ruby   1 ngày trước

Cài Đặt Ruby

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chạy mã lệnh Ruby sử dụng trình duyệt. Với cách...