Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

185 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

17 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Linux   1 ngày trước

Câu Lệnh find

Câu lệnh find trong Linux được dùng để tìm kiếm tập tin và thư mục dựa trên các điều kiện...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   1 ngày trước

Khái Niệm Cơ Bản

Ở phần trước bạn đã tìm hiểu cách cài đặt chương trình PHP trên các hệ điều hành khác nhau...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   1 ngày trước

Bỏ theo dõi một thư mục đã được thêm vào Git ở commit trước

Đầu tiên bạn chuyển vào thư mục gốc của dự án: $ cd app_path ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

Khác biệt giữa Session và Cookie

Xét về góc độ lưu trữ thông tin thì cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

Bạn có thể sử dụng $_SERVER['REMOTE_HOST'] hoặc $_SERVER['REMOTE_ADDR'] trong biến $_SERVER. ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Homebrew   3 ngày trước

Cài Đặt

Để cài đặt Homebrew máy tính của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình Website Với PHP và MySQL   3 ngày trước

Cài Đặt và Cấu Hình Môi Trường

Để phát triển website trên máy tính cá nhân, chúng ta cần tạo môi trường giả lập để giúp nó...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Node.js Cơ Bản   3 ngày trước

Node.js và JavaScript

Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế thừa từ ngôn ngữ JavaScript....
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề CSS   3 ngày trước

CSS Comment

CSS comment là những dòng chú thích được thêm vào để giải thích ý nghĩa của mã lệnh hoặc cũng...