Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

195 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

20 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Cài Đặt Apache, MySQL và PHP   1 ngày trước

Apache Là Gì

Apache là một phần mềm mã nguồn mở miễn phí được cài đặt trên các máy chủ web server (phần...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề AngularJS Cơ Bản   1 ngày trước

AngularJS Filters

AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ liệu. <div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl"> <p>Họ & tên: {{ lastName |...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề HTML Cho Người Bắt Đầu   1 ngày trước

Các Thẻ Thông Dụng

Một văn bản thường bao gồm nhiều đoạn văn, và để phân biệt giữa các đoạn văn chúng ta sử...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề CSS Cơ Bản   1 ngày trước

Box Model

Trên trang HTML, mỗi phần tử của trang được đại diện bởi một hình chữ nhật. Trong CSS các hình...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề MySQL Cho Người Bắt Đầu   1 ngày trước

Xóa Bảng

Để xóa bảng users, chúng ta dùng cú pháp như sau: mysql> drop table users; ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề HTML   1 ngày trước

Thẻ <iframe>

Trong HTML, frame được dùng khi chúng ta cần nhúng một trang HTML khác vào trang hiện tại. Trang được...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề CSS Cho Người Mới Bắt Đầu   2 ngày trước

Chèn Mã CSS

Có 3 cách khác nhau để có thể chèn mã CSS vào trang HTML: inline, internal và external. Với cách...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề CSS Cơ Bản   2 ngày trước

Văn Bản

Trong CSS, để quy định màu văn bản thuộc về bộ chọn tương ứng chúng ta sử dụng thuộc tính...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Regular Expression   2 ngày trước

Lớp Ký Tự

Lớp Ký Tự (Character Class) còn được gọi là Bộ Ký Tự (hay Character Set) trong Regular Expression được dùng...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề PHP   2 ngày trước

Hàm substr

Hàm substr trong PHP được dùng để lấy ra một chuỗi con từ chuỗi cho trước. ...