Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

215 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

23 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

Bạn có thể sử dụng $_SERVER['REMOTE_HOST'] hoặc $_SERVER['REMOTE_ADDR'] trong biến $_SERVER. ...

Phông Nền

Thuộc tính background-color được sử dụng để tạo màu nền cho phần tử. body { background-color: lightblue; } Thuộc tính background-color được gán giá trị sử dụng một trong ba cách như đã nêu ở...

RESTful Route

RESTful là khái niệm được sử dụng phổ biến trong Ruby on Rails (và thiết kế ứng dụng web nói chung) trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc RESTful. Trước...

Khác biệt giữa Session và Cookie

Xét về góc độ lưu trữ thông tin thì cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn giữa hai khái niệm này đó là Session là một tập tin được lưu trên...

CSS: Chọn phần tử HTML có thuộc tính bằng với giá trị cho trước

Bạn có thể sử dụng bộ chọn dựa trên giá trị thuộc tính hay attribute selector trong CSS. Với yêu cầu của bạn đoạn mã CSS cần dùng sẽ như sau: ...

Thẻ <iframe>

Trong HTML, frame được dùng khi chúng ta cần nhúng một trang HTML khác vào trang hiện tại. Trang được nhúng sẽ được hiển thị trong một khung hình chữ nhật (hay còn gọi là...

Data Trên Server

Ở các phần trước chúng ta lấy dữ liệu hiển thị trưc tiếp từ phía client. Ở phần này chúng ta sẽ triển khai để lấy dữ liệu từ phía server. Tuy nhiên ở phần...

Prototype

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu cho đối tượng sử dụng hàm constructor chúng ta có thể sử dụng thuộc tính...

Biến

Trong JavaScript, biến được dùng để lưu trữ dữ liệu. Biến được khai báo sử dụng từ khóa var. Ở ví dụ dưới chúng ta có 3 biến là x, y và z: ...

Box Model

Trên trang HTML, mỗi phần tử của trang được đại diện bởi một hình chữ nhật. Trong CSS các hình chữ nhật này được xem như một chiếc hộp và thuật ngữ box model được...