Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

205 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Linux   3 ngày trước

Câu Lệnh useradd

Câu lệnh useradd trong Linux được dùng để tạo người dùng mới với một tên người dùng xác định trên hệ thống. Tên người dùng phải là duy nhất tức là không trùng với tên...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   3 ngày trước

Comment

Comment dùng để giải thích cho một hoặc một số đoạn code trong chương trình hoặc đơn giản là để vô hiệu hóa một (một số) đoạn mã trong chương trình. Có 2 cách viết...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Node.js Cơ Bản   3 ngày trước

Node.js và JavaScript

Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế thừa từ ngôn ngữ JavaScript. Trong phần này chúng ta sẽ tìm hiểu cú pháp, kiểu dữ liệu, các vòng...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML   4 ngày trước

Thẻ <iframe>

Trong HTML, frame được dùng khi chúng ta cần nhúng một trang HTML khác vào trang hiện tại. Trang được nhúng sẽ được hiển thị trong một khung hình chữ nhật (hay còn gọi là...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn MySQL Cho Người Bắt Đầu   4 ngày trước

Xóa Bảng

Để xóa bảng users, chúng ta dùng cú pháp như sau: mysql> drop table users; ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS Cho Người Mới Bắt Đầu   4 ngày trước

Phông Nền

Thuộc tính background-color được sử dụng để tạo màu nền cho phần tử. body { background-color: lightblue; } Thuộc tính background-color được gán giá trị sử dụng một trong ba cách như đã nêu ở...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn MySQL Cho Người Bắt Đầu Unpublished   4 ngày trước

Tạo Database

MySQL là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu được dùng để kết nối và quản lý dữ liệu được lưu trên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu hay còn gọi là database...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Bắt Đầu   4 ngày trước

Các Thẻ Thông Dụng

Một văn bản thường bao gồm nhiều đoạn văn, và để phân biệt giữa các đoạn văn chúng ta sử dụng thẻ , ví dụ dưới đây chúng ta có 2 đoạn văn trong cùng...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Regular Expression   4 ngày trước

Lớp Ký Tự

Lớp Ký Tự (Character Class) còn được gọi là Bộ Ký Tự (hay Character Set) trong Regular Expression được dùng để lựa chọn ra một ký tự duy nhất từ một số ký tự cho...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Xây Dựng Ứng Dụng Quản Lý Chi Phí Với Rails và React.js   4 ngày trước

Tạo Resource

Nếu bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc với Rails thì chắc hăn bạn sẽ biết tới Restful API và khái niệm resource quen thuộc. Trong phần này chúng ta sẽ xây dựng một...