Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

195 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

20 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

Khác biệt giữa Session và Cookie

Xét về góc độ lưu trữ thông tin thì cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

Bạn có thể sử dụng $_SERVER['REMOTE_HOST'] hoặc $_SERVER['REMOTE_ADDR'] trong biến $_SERVER. ...
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   2 ngày trước

Mac OS X "ERROR 2002 (HY000): Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock' (2)"

Bạn kiểm tra xem MySQL Server đã được khởi động hay chưa: $ brew services list | grep mysql Nếu...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình Website Với PHP và MySQL   3 ngày trước

Cài Đặt và Cấu Hình Môi Trường

Để phát triển website trên máy tính cá nhân, chúng ta cần tạo môi trường giả lập để giúp nó...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Homebrew   3 ngày trước

Cài Đặt

Để cài đặt Homebrew máy tính của bạn cần đáp ứng các yêu cầu sau đây: ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Node.js Cơ Bản   3 ngày trước

Node.js và JavaScript

Vì được viết dựa trên JavaScript nên rất nhiều tính năng trong Node.js được kế thừa từ ngôn ngữ JavaScript....
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề CSS   3 ngày trước

CSS Comment

CSS comment là những dòng chú thích được thêm vào để giải thích ý nghĩa của mã lệnh hoặc cũng...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   3 ngày trước

Tạo Constraint cho Stack View

Trong bài học này chúng ta bắt đầu sử dụng Auto Layout bằng cách tạo constraint vào các view có...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề HTML   3 ngày trước

Thẻ <meta>

Các thẻ được dùng để cung cấp thông tin về trang văn bản HTML. Một trang HTML có thể...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào chủ đề Linux   3 ngày trước

Câu Lệnh useradd

Câu lệnh useradd trong Linux được dùng để tạo người dùng mới với một tên người dùng xác định trên...