Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

215 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

RESTful Route

RESTful là khái niệm được sử dụng phổ biến trong Ruby on Rails (và thiết kế ứng dụng web nói chung) trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc RESTful. Trước...

Khác biệt giữa Session và Cookie

Xét về góc độ lưu trữ thông tin thì cả hai đều giống nhau. Tuy nhiên điểm khác biệt lớn giữa hai khái niệm này đó là Session là một tập tin được lưu trên...

Prototype

JavaScript là một ngôn ngữ kiểu prototype (mẫu), sau khi định nghĩa các phương thức và thuộc tính ban đầu cho đối tượng sử dụng hàm constructor chúng ta có thể sử dụng thuộc tính...

Thẻ <iframe>

Trong HTML, frame được dùng khi chúng ta cần nhúng một trang HTML khác vào trang hiện tại. Trang được nhúng sẽ được hiển thị trong một khung hình chữ nhật (hay còn gọi là...

Câu Lệnh find

Câu lệnh find trong Linux được dùng để tìm kiếm tập tin và thư mục dựa trên các điều kiện đầu vào khác nhau. Tương tự như câu lệnh ls thì câu lệnh find cũng...

Tạo Resource

Nếu bạn đã từng có kinh nghiệm làm việc với Rails thì chắc hăn bạn sẽ biết tới Restful API và khái niệm resource quen thuộc. Trong phần này chúng ta sẽ xây dựng một...

Lớp Ký Tự

Lớp Ký Tự (Character Class) còn được gọi là Bộ Ký Tự (hay Character Set) trong Regular Expression được dùng để lựa chọn ra một ký tự duy nhất từ một số ký tự cho...

Xóa Bảng

Để xóa bảng users, chúng ta dùng cú pháp như sau: mysql> drop table users; ...

Tạo Database

MySQL là phần mềm quản trị cơ sở dữ liệu được dùng để kết nối và quản lý dữ liệu được lưu trên máy chủ chứa cơ sở dữ liệu hay còn gọi là database...

Các Thẻ Thông Dụng

Một văn bản thường bao gồm nhiều đoạn văn, và để phân biệt giữa các đoạn văn chúng ta sử dụng thẻ , ví dụ dưới đây chúng ta có 2 đoạn văn trong cùng...