Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

210 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một trả lời   3 ngày trước

CSS: Chọn phần tử HTML có thuộc tính bằng với giá trị cho trước

Bạn có thể sử dụng bộ chọn dựa trên giá trị thuộc tính hay attribute selector trong CSS. Với yêu cầu của bạn đoạn mã CSS cần dùng sẽ như sau: ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Học AJAX   3 ngày trước

Sự Kiện

Khi gửi yêu cầu tới máy chủ sử dụng AJAX thì thông thường chúng ta sẽ muốn đăng ký một hay nhiều nhiệm vụ cần thực hiện nhận được kết quả gửi về từ máy...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby   3 ngày trước

Cài Đặt Ruby

Trong bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn cách chạy mã lệnh Ruby sử dụng trình duyệt. Với cách này bạn không cần cài đặt thêm bất cứ phần mềm nào trên máy mà...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn jQuery Cơ Bản   3 ngày trước

Sự Kiện

Tất cả các sự kiện có trong JavaScript đều được thư viện jQuery hỗ trợ. Trong phần này bạn sẽ được làm quen với cách dùng thư viện này để xử lý các sự kiện...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Xcode Cơ Bản   4 ngày trước

Thêm View Object Vào Trong View

Trong bài này chúng ta sẽ học cách thêm các nút button vào trong View Controller có sẵn ban đầu. Trong khung Utilities click chọn Object Library (nut hình tròn nằm ở phía nửa dưới)....
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Xcode Cơ Bản   4 ngày trước

Chạy Ứng Dụng

Để chạy ứng dụng Hello World vừa mới tạo ra, trên Xcode bạn click nút Run ở phía trên góc trái và được khoanh đỏ ở hình dưới: ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS Cơ Bản   4 ngày trước

Văn Bản

Trong CSS, để quy định màu văn bản thuộc về bộ chọn tương ứng chúng ta sử dụng thuộc tính color. Giá trị của thuộc tính này có thể được biểu diễn sử dụng một...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS Cơ Bản   4 ngày trước

Box Model

Trên trang HTML, mỗi phần tử của trang được đại diện bởi một hình chữ nhật. Trong CSS các hình chữ nhật này được xem như một chiếc hộp và thuật ngữ box model được...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby on Rails Cơ Bản   4 ngày trước

RESTful Route

RESTful là khái niệm được sử dụng phổ biến trong Ruby on Rails (và thiết kế ứng dụng web nói chung) trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu về kiến trúc RESTful. Trước...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn AngularJS Cơ Bản   4 ngày trước

AngularJS Filters

AngularJS cung cấp các bộ lọc để chuyển đổi dữ liệu. <div ng-app="myApp" ng-controller="personCtrl"> <p>Họ & tên: {{ lastName | uppercase }}</p> </div> ...