Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

180 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

14 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề JavaScript Cơ Bản 1   3 tuần trước

Hàm

Hàm là một thành phần quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Javascript. Một đoạn mã lệnh được viết ra...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề JavaScript Cơ Bản   3 tuần trước

Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: ...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Node.js   3 tuần trước

Tạo HTTP Web Server

Node.js hỗ trợ tạo HTTP web server thông qua mô-đun http (các thư viện trong Node.js được gọi là mô-đun). ...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề SQL Cơ Bản   3 tuần trước

Truy Vấn Dữ Liệu

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh SELECT, ở phần này bạn...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề Ruby   3 tuần trước

Vòng Lặp

Vòng lặp while trong Ruby có cú pháp như sau: while condition [do] # code end Trong đó condition là...
Nguyễn Đạt thêm một hướng dẫn vào chủ đề jQuery Cơ Bản   3 tuần trước

Giới thiệu

jQuery là 1 bộ thư viện được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript giúp đơn giản hoá việc viết mã...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết   10 tháng trước

Danh sách các việc mà lập trình viên có thể làm khi rảnh rỗi và có một máy tính

Hiện này có rất nhiều những blog về công nghệ mà bạn có thể đọc. Khác với những cuốn sách...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết   10 tháng trước

10 Website Nổi Tiếng Được Viết Sử Dụng Ruby on Rails

Bạn đã từng các nhiều lập trình viên khác nói nhiều về ngôn ngữ lập trình Ruby, và thậm chí...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết   10 tháng trước

Đừng Chỉ Theo Đuổi Đam Mê

Bài viết này tôi xin được gửi tới cho tất cả những lập trình viên những người đang cống hiến...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết   10 tháng trước

Top Ngôn Ngữ Lập Trình Phổ Biến Nhất 2015

Chọn học ngôn ngữ lâp trình nào là một công việc quan trọng với tất cả các lập trình viên....