Nguyễn Đạt

Nguyễn Đạt

215 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

21 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   9 tháng trước

Hàm str_replace

Hàm str_replace được dùng để thay thế một (hoặc nhiều) chuỗi bởi một (hoặc nhiều) chuỗi khác trong một chuỗi (hoặc các phần tử chuỗi trong mảng) cho trước. ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản 1   9 tháng trước

Hàm

Hàm là một thành phần quan trọng trong ngôn ngữ lập trình Javascript. Một đoạn mã lệnh được viết ra một lần nhưng có thể sử dụng ở nhiều nơi khác nhau chi với một...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn JavaScript Cơ Bản   9 tháng trước

Kiểu Dữ Liệu

Chuỗi bao gồm nhiều ký tự và được đặt trong dấu ngoặc đơn hoặc ngoặc kép. Ví dụ: var myString1 = 'Hello'; var myString2 = "Goodbye"; Nếu chuỗi ký tự được đặt trong ngoặc đơn...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Node.js   9 tháng trước

Tạo HTTP Web Server

Node.js hỗ trợ tạo HTTP web server thông qua mô-đun http (các thư viện trong Node.js được gọi là mô-đun). Sử dụng chương trình text editor trên máy của bạn và tạo một tập tin...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn SQL Cơ Bản   9 tháng trước

Truy Vấn Dữ Liệu

Ở phần trước chúng ta đã xem dữ liệu trong bảng users dùng câu lệnh SELECT, ở phần này bạn sẽ được làm quen với một số câu lệnh hay sử dụng khi truy vấn...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby   9 tháng trước

Vòng Lặp

Vòng lặp while trong Ruby có cú pháp như sau: while condition [do] # code end Trong đó condition là biểu thức điều kiện được để kiểm tra trước mỗi vòng lặp. Nếu biểu thức...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết vào hướng dẫn jQuery Cơ Bản   9 tháng trước

Giới thiệu

jQuery là 1 bộ thư viện được viết dựa trên ngôn ngữ JavaScript giúp đơn giản hoá việc viết mã lệnh JavaScript. jQuery là thư viện mã nguồn mở (hoàn toàn miễn phí sử dụng)...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết   1 năm trước

Danh sách các việc mà lập trình viên có thể làm khi rảnh rỗi và có một máy tính

Hiện này có rất nhiều những blog về công nghệ mà bạn có thể đọc. Khác với những cuốn sách dày cộp đọc blog có thể giúp bạn nhanh chóng nắm được một số kỹ...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết   1 năm trước

10 Website Nổi Tiếng Được Viết Sử Dụng Ruby on Rails

Bạn đã từng các nhiều lập trình viên khác nói nhiều về ngôn ngữ lập trình Ruby, và thậm chí là cả Ruby on Rails. Nhưng bạn có biết rằng một số website nổi tiếng...
Nguyễn Đạt thêm một bài viết   1 năm trước

Đừng Chỉ Theo Đuổi Đam Mê

Bài viết này tôi xin được gửi tới cho tất cả những lập trình viên những người đang cống hiến phần lớn thời gian bên chiếc máy tính để viết những đoạn mã lệnh giúp...