Trung Quân

Trung Quân

235 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

17 bài viết

1 câu hỏi

17 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Trung Quân thêm một trả lời   2 giờ trước

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề AngularJS Cơ Bản   2 giờ trước

Nhập Môn

Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề PHP   3 giờ trước

Hàm date

Hàm date trong PHP được dùng để tạo định dạng format ngày tháng cho một chuỗi cho trước. ...
Trung Quân thêm một trả lời   4 giờ trước

Thắc mắc về biến của biến ($$) trong PHP

Ở đây PHP sẽ thực hiện việc ước lượng biểu thức $var_name[2] trước, $var_name[2] trả về ký tự thứ hai...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề SQL Cơ Bản   7 giờ trước

Nhập Môn

SQL (viết tắt của cụm từ Structured Query Language) là ngôn ngữ nền tảng dùng để quản lý cơ sở...
Trung Quân thêm một trả lời   8 giờ trước

Kiểm tra phiên bản của PHP

Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau: ...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Ruby Cơ Bản   8 giờ trước

Phương Thức

Phương thức trong Ruby tương tự như khái niệm hàm trong một số ngôn ngữ phổ biến khác. Phương thức...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề AngularJS Cơ Bản   8 giờ trước

AngularJS Controller

AngularJS controller kiếm soát dữ liệu trong ứng dụng AngularJS AngularJS controller tương tự với một đối tượng (object) trong...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Học Lập Trình Objective-C   11 giờ trước

Làm Quen Với Xcode

Ở phần này chúng ta sẽ làm quen với giao diện Xcode IDE. Sau khi tạo xong một dự án...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Twitter Bootstrap   1 ngày trước

Hệ Thống Grid Layout

Trong Twitter Bootstrap thì toàn bộ nội dung trang sẽ được đặt trong các phần tử container. Và mỗi phần...