Trung Quân

Trung Quân

236 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

1 câu hỏi

17 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   11 giờ trước

Storyboard

Storyboard được sử dụng để đặc trưng cho các thành phần giao diện tạo nên ứng dụng. storyboard cũng thể hiện mối liên hệ giữa các màn hình xuất hiện khi chạy ứng dụng. Chúng...
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   13 giờ trước

Toán Tử

Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử. Ví dụ khi thực hiện phép toán cộng chúng ta có toán tử cộng +, khi thực hiện phép toán...
Trung Quân thêm một trả lời   2 ngày trước

Fix Lỗi E: Package 'vim' has no installation candidate

Lỗi này là do danh sách package của Aptitude chưa được cập nhật. Để khắc phục lỗi này bạn cần cập nhật lại Aptitude. ...
Trung Quân thêm một trả lời   2 ngày trước

Thắc mắc về biến của biến ($$) trong PHP

Ở đây PHP sẽ thực hiện việc ước lượng biểu thức $var_name[2] trước, $var_name[2] trả về ký tự thứ hai trong giá trị của $var_name hay r do đó: ...
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn Học Lập Trình Objective-C   2 ngày trước

Làm Quen Với Xcode

Ở phần này chúng ta sẽ làm quen với giao diện Xcode IDE. Sau khi tạo xong một dự án bạn sẽ thấy một màn hình như ở phía dưới. Ở màn hình này bạn...
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   2 ngày trước

Hàm date

Hàm date trong PHP được dùng để tạo định dạng format ngày tháng cho một chuỗi cho trước. echo date('d/m/y'); // Hiển thị 01/09/2016 Hàm date() có cú pháp như sau: ...
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn Twitter Bootstrap   2 ngày trước

Hệ Thống Grid Layout

Trong Twitter Bootstrap thì toàn bộ nội dung trang sẽ được đặt trong các phần tử container. Và mỗi phần tử container này sẽ ba gồm các dòng khác nhau. Để đánh dấu các phần...
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn AngularJS Cơ Bản   2 ngày trước

Nhập Môn

Khoá học này được thiết kế để giúp các bạn có thể năm vững những kỹ năng cơ bản về AngularJS một cách nhanh nhất có thể. ...
Trung Quân thêm một bài viết vào hướng dẫn SQL Cơ Bản   2 ngày trước

Nhập Môn

SQL (viết tắt của cụm từ Structured Query Language) là ngôn ngữ nền tảng dùng để quản lý cơ sở dữ liệu bao gồm việc thêm, sửa, xóa và truy vấn dữ liệu trên cơ...
Trung Quân thêm một trả lời   2 ngày trước

Kiểm tra phiên bản của PHP

Kiểm tra phiên bản của PHP trên terminal bạn dùng câu lệnh sau: $ php -v Trường hợp chạy PHP trên Web Server thì bạn có thể sử dụng hàm phpversion(): ...