Trung Quân

Trung Quân

230 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

17 bài viết

1 câu hỏi

17 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Python Cơ Bản   1 giờ trước

Cú Pháp

Câu lệnh trong Python được sử dụng để thực hiện một công việc nào đó, ví dụ như in ra...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Bắt Đầu Học Laravel Framework   2 giờ trước

Routing

Khi Laravel xử lý một request của người dùng, bước đầu tiên nó sẽ làm là phân tích format của...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Giới Thiệu Về Android SDK   3 giờ trước

Cài Đặt Android SDK

Google đưa ra 2 gói phần mềm để cài đặt Android SDK: Android Studio và stand-alone SDK Tools. Bản stand...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề PHP Object Oriented Programming   3 giờ trước

Tính Đóng Gói

Tính đóng gói (encapsulation) "đóng gói" thuộc tính và phương thức của đối tượng (hoặc lớp) thông qua việc giới...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   4 giờ trước

Kiểu Dữ Liệu

Dữ liệu trong PHP được chia theo các kiểu khác nhau. Trong bài học này chúng ta tìm hiểu các...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Vim   7 giờ trước

Ẩn/Hiện Line Number

Để hiển thị dòng khi đang chỉnh sửa tập tin sử dụng Vim chúng ta làm như sau: ...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   7 giờ trước

Storyboard

Storyboard được sử dụng để đặc trưng cho các thành phần giao diện tạo nên ứng dụng. storyboard cũng thể...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   7 giờ trước

Toán Tử

Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử. Ví dụ khi thực hiện...
Trung Quân thêm một bài viết vào chủ đề CSS Cơ Bản   8 giờ trước

Giới Thiệu

CSS (viết tắt của từ Cascading Style Sheet) là ngôn ngữ định kiểu theo tầng được dùng để định kiểu...
Trung Quân thêm một bài viết   8 giờ trước

So sánh json_encode và serialize trong PHP

Hai hàm json_encode và serialize trong PHP đều có thể được dùng để chuyển đổi một giá trị kiểu object...