Lê Trung

Lê Trung

1105 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn MySQL Cho Người Bắt Đầu   10 giờ trước

USE: Chọn Database

Sau khi tạo database, để có thể làm việc trên database đó chúng ta cần chạy câu lệnh use để thông báo cho MySQL biết chúng ta sẽ chọn database này. Cú pháp đầy đủ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Học AJAX   10 giờ trước

Giới Thiệu

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ thuật cho phép tải về nội dung của một hoặc nhiều trang mới mà không...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby   10 giờ trước

Hash

Hash là một kiểu dữ liệu trong Ruby tương tự như mảng liên kết (associative array) trong PHP hay danh sách (list) trong Python. Một Hash trong Ruby sẽ bao gồm các khóa và giá...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Objective-C Cơ Bản   10 giờ trước

Giới Thiệu

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể sử dụng để viết phần mềm phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Tuy...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby on Rails Cơ Bản   11 giờ trước

View

Trong mô hình MVC thì Views là thành phần được dùng để xuất ra kết quả cuối cùng trước khi gửi về trình duyệt. Kết quả này có thể là trang HTML, trang XML hay...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Xcode Cơ Bản   13 giờ trước

Tạo Một Ứng Dụng Thực Tế

Ở bài học trước bạn đã được làm quen với ứng dụng Hello World. Tuy nhiên ứng dụng này khá đơn giản. Ở bài học này trở đi chúng ta sẽ tạo một ứng dụng...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình C Cơ Bản   2 ngày trước

Vòng Lặp

Vòng lặp for sử dụng một biến đếm và biểu thức điều kiện dựa trên giá trị của biến đếm này để quy định số lượng vòng lặp sẽ diễn ra. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP Object Oriented Programming   2 ngày trước

Tính Trừu Tượng

Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết. ...
Lê Trung thêm một trả lời   2 ngày trước

Lỗi "Notice: Undefined index" trong PHP

Bạn gặp hiện tượng trên là do các máy khác nhau sử dụng các cấu hình khác nhau cho PHP. Trong PHP lỗi sẽ được chia theo các level khác nhau như Fatal Error, Warning...
Lê Trung thêm một trả lời   2 ngày trước

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

Bạn gặp lỗi này là do Apache không có quyền truy cập vào thư mục chứa ứng dụng của bạn. Nhớ là thư mục chứa ứng dụng chứ không phải là thư mục / trên...