Lê Trung

Lê Trung

1105 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một trả lời   2 ngày trước

MySQL - Đổi tên cột trong bảng

Trong MySQL để đổi tên table bạn chỉ cần chạy câu lệnh RENAME TABLE. Cú pháp khá đơn giản và dễ nhớ: RENAME TABLE old_table_name TO new_table_name; ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   2 ngày trước

Cú Pháp

Trong bài học này bạn sẽ viết một ứng dụng nhỏ có tên là Hello World. Tạo một file hello.php bằng Nodepad++ và điền va nội dung sau đây: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS   2 ngày trước

CSS Float

Thuộc tính float trong CSS được dùng để kéo một phần tử về phía trái hoặc phải. <DOCTYPE html> <html> <body> <div class="right">Left</div> <div class="right">Right</div> <style type="text/css"> .left, .right { color: #fff; padding: 15px 50px;...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby on Rails Cơ Bản   2 ngày trước

Tạo Dự Án

Sau khi cài đặt xong các phần mềm cần thiết thì ở bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một dự án phát triển website sử dụng Ruby on Rails framework. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Mới Bắt Đầu   2 ngày trước

Tập Tin HTML

Để tạo tập tin HTML bạn sử dụng một trình soạn thảo văn bản (hay text editor). Trên Windows chúng ta có thể sử dùng trình soạn thảo văn bản mặc định là Notepad (có...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   2 ngày trước

Cài Đặt

Bài học này hướng dẫn bạn cách cài đặt chương trình PHP trên hệ điều hành Windows, Linux và MacOS. Cách đơn giản nhất để cài đặt PHP Windows là sử dụng gói phầm mềm...
Lê Trung thêm một trả lời   2 ngày trước

[Help] Lỗi You don't have permission to access / on this server

Bạn gặp lỗi này là do Apache không có quyền truy cập vào thư mục chứa ứng dụng của bạn. Nhớ là thư mục chứa ứng dụng chứ không phải là thư mục / trên...
Lê Trung thêm một trả lời   2 ngày trước

Lỗi "Notice: Undefined index" trong PHP

Bạn gặp hiện tượng trên là do các máy khác nhau sử dụng các cấu hình khác nhau cho PHP. Trong PHP lỗi sẽ được chia theo các level khác nhau như Fatal Error, Warning...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP Object Oriented Programming   2 ngày trước

Tính Trừu Tượng

Tính trừu tượng (abstraction) trong lập trình hướng đối tượng giúp giảm sự phức tạp thông qua việc tập trung vào các đặc điểm trọng yếu hơn là đi sâu vào chi tiết. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình C Cơ Bản   2 ngày trước

Vòng Lặp

Vòng lặp for sử dụng một biến đếm và biểu thức điều kiện dựa trên giá trị của biến đếm này để quy định số lượng vòng lặp sẽ diễn ra. ...