Lê Trung

Lê Trung

1110 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Python Cơ Bản   13 giờ trước

Định Dạng Chuỗi

Hàm print trong Python có thể được sử dụng tương tự như printf trong ngôn ngữ lập trình C để...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Xcode Cơ Bản   14 giờ trước

Tạo Một Ứng Dụng Thực Tế

Ở bài học trước bạn đã được làm quen với ứng dụng Hello World. Tuy nhiên ứng dụng này khá...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Ruby   15 giờ trước

Hash

Hash là một kiểu dữ liệu trong Ruby tương tự như mảng liên kết (associative array) trong PHP hay danh...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Học AJAX   15 giờ trước

Giới Thiệu

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Ruby on Rails Cơ Bản   15 giờ trước

View

Trong mô hình MVC thì Views là thành phần được dùng để xuất ra kết quả cuối cùng trước khi...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Objective-C Cơ Bản   15 giờ trước

Giới Thiệu

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Ruby on Rails Cơ Bản   1 ngày trước

Cập Nhật Bài Viết (Update)

Ở bài học trước bạn đã được tìm hiểu cách tạo form để chỉnh sửa bài viết có sẵn trên...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Twitter Bootstrap   1 ngày trước

Component

Glyphicons là thư viện phổ biến để tạo ra các icon thông dụng và được đính kèm trong TB framework....
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề PHP   1 ngày trước

mysqli::__construct

mysqli::__construct là hàm khởi tạo (hay hàm tạo dựng) dùng để mở một kết nối tới MySQL Server. ...
Lê Trung thêm một trả lời   1 ngày trước

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Không cần sử dụng jQuery bạn vẫn có thể thực hiện việc chuyển tiếp qua trang khác thông qua JavaScript...