Lê Trung

Lê Trung

1105 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Express.js Cơ Bản   2 ngày trước

Hello World

Ở phần trước bạn đã học cách cài đặt khung làm việc Express.js ở phần tiếp theo này, chúng ta sẽ tạo ra một ứng dụng đơn giản có tên là Hello World. ...
Lê Trung thêm một trả lời   2 ngày trước

Failed to load c++ bson extension, using pure JS version

Bạn chạy câu lệnh sau để cài đặt node-gyp module: $ npm install -g node-gyp Thực hiện việc cập nhật hoặc cài đặt lại các modules: ...
Lê Trung thêm một trả lời   3 ngày trước

jQuery UI: Dialog không hiển thị nội dung

Trong đoạn code JavaScript trên khi bạn gọi hàm dialog như sau: dialog_register_form.dialog({ ... }); Thì jQuery UI sẽ thay đổi thuộc tính display của phần tử này về giá trị none ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   3 ngày trước

Cài Đặt Composer

Hướng dẫn dưới đây được áp dụng cho các máy tính sử dụng Linux như Mac OSX, Ubuntu, Linux Mint, CentOS... Mở cửa số dòng lệnh terminal và chạy một câu lệnh duy nhất dưới...
Lê Trung thêm một trả lời   3 ngày trước

Chuyển tiếp sang trang khác sử dụng jQuery

Không cần sử dụng jQuery bạn vẫn có thể thực hiện việc chuyển tiếp qua trang khác thông qua JavaScript thuần như sau: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   3 ngày trước

PHP include

include là một cấu trúc của PHP và được dùng để nhập một tập tin PHP khác vào tập tin hiện tại. Tương tự như echo cấu trúc include không phải là một hàm do...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   3 ngày trước

mysqli::__construct

mysqli::__construct là hàm khởi tạo (hay hàm tạo dựng) dùng để mở một kết nối tới MySQL Server. mysqli::__construct có cú pháp như sau: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS Cơ Bản   3 ngày trước

Hệ Thống Màu

Trong CSS bạn có thể biểu diễn giá trị của màu theo một trong ba kiểu hệ thống định dạng màu sắc khác nhau: ...
Lê Trung thêm một trả lời   3 ngày trước

Đường dẫn của tập tin php.ini của XAMPP trên Windows

Trên Windows nếu như bạn cài XAMPP ở địa chỉ thư mục C:\xampp\ thì tập tin cấu hình của PHP php.ini sẽ có trong các địa chỉ sau: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Node.js Cơ Bản   3 ngày trước

HTTP Server

Ở phần giới thiệu bài học, bạn đã biết NodeJS được dùng để xây dựng các ứng dụng server hoặc các ứng dụng có đụng chạm tới network. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn...