Lê Trung

Lê Trung

1115 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Tìm hiểu về LAMP stack trên Ubuntu   1 ngày trước

Cài đặt PHP 5

Để cài đặt PHP trên Ubuntu, chạy lệnh sau trên terminal: sudo apt-get install libapache2-mod-php5 Sau đó enable module này...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Ruby   1 ngày trước

Vòng Lặp Trong Ruby

Vòng lặp for (for loop) là kiểu lặp đơn giản có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Học AJAX   1 ngày trước

Giới Thiệu

AJAX là viết tắt của cụm từ Asynchronous JavaScript and XML (JavaScript và XML bất đồng bộ) là một kỹ...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề jQuery   1 ngày trước

Bộ Chọn

Bộ chọn phần tử được dùng để lựa chọn các phần tử nhờ sử dụng tên phần tử tương ứng....
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề MySQL Cho Người Bắt Đầu   1 ngày trước

Xóa Dữ Liệu Trong Bảng

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh delete. Ví dụ dưới đây xóa record trên...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Objective-C Cơ Bản   1 ngày trước

Giới Thiệu

Objective-C là ngôn ngữ đa năng (general purpose), điều này có nghĩa là nó được thiết kể để có thể...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Xcode Cơ Bản   1 ngày trước

Tạo Một Ứng Dụng Thực Tế

Ở bài học trước bạn đã được làm quen với ứng dụng Hello World. Tuy nhiên ứng dụng này khá...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Node.js Cơ Bản   1 ngày trước

HTTP Server

Ở phần giới thiệu bài học, bạn đã biết NodeJS được dùng để xây dựng các ứng dụng server hoặc...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề HTML   1 ngày trước

Thẻ <div>

Thẻ trong HTML được dùng để gom một hoặc nhiều thẻ khác với nhau thành một nhóm. Bản thân...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Javascrip Cơ Bản 2   1 ngày trước

Toán Tử

Trong javascript có các toán tử (phép toán) phổ biến sau đây: Bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân,...