Lê Trung

Lê Trung

1110 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Học Lập Trình PHP - Phần 2   3 ngày trước

Toán Tử

Khi muốn thực hiện một phép toán nào đó chúng ta sử dụng toán tử. Ví dụ khi thực hiện phép toán cộng chúng ta có toán tử cộng +, khi thực hiện phép toán...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   3 ngày trước

Cú Pháp

Trong bài học này bạn sẽ viết một ứng dụng nhỏ có tên là Hello World. Tạo một file hello.php bằng Nodepad++ và điền va nội dung sau đây: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS   3 ngày trước

CSS Float

Thuộc tính float trong CSS được dùng để kéo một phần tử về phía trái hoặc phải. <DOCTYPE html> <html> <body> <div class="right">Left</div> <div class="right">Right</div> <style type="text/css"> .left, .right { color: #fff; padding: 15px 50px;...
Lê Trung thêm một trả lời   3 ngày trước

jQuery UI: Dialog không hiển thị nội dung

Trong đoạn code JavaScript trên khi bạn gọi hàm dialog như sau: dialog_register_form.dialog({ ... }); Thì jQuery UI sẽ thay đổi thuộc tính display của phần tử này về giá trị none ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby on Rails Cơ Bản   4 ngày trước

Form Chỉnh Sửa Bài Viết

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một form để chỉnh sửa bài viết. Chúng ta tạo route cho trang chỉnh sửa bài viết như sau: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Javascrip Cơ Bản 2   4 ngày trước

Toán Tử

Trong javascript có các toán tử (phép toán) phổ biến sau đây: Bao gồm các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, phần dư: var x = 100 + 50; console.log(x); x = 100 - 50;...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Node.js Cơ Bản   4 ngày trước

HTTP Server

Ở phần giới thiệu bài học, bạn đã biết NodeJS được dùng để xây dựng các ứng dụng server hoặc các ứng dụng có đụng chạm tới network. Trong phần này, tôi sẽ hướng dẫn...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn MySQL Cho Người Bắt Đầu   4 ngày trước

Xóa Dữ Liệu Trong Bảng

Để xóa dữ liệu trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh delete. Ví dụ dưới đây xóa record trên bảng users với username là johndoe: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby   4 ngày trước

Vòng Lặp Trong Ruby

Vòng lặp for (for loop) là kiểu lặp đơn giản có trong hầu hết các ngôn ngữ lập trình hiện nay. Tuy nhiên, cú pháp của vòng lặp for trong Ruby khác với các ngôn...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   4 ngày trước

Cài Đặt Composer

Hướng dẫn dưới đây được áp dụng cho các máy tính sử dụng Linux như Mac OSX, Ubuntu, Linux Mint, CentOS... Mở cửa số dòng lệnh terminal và chạy một câu lệnh duy nhất dưới...