Lê Trung

Lê Trung

1105 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML   3 ngày trước

Thẻ <div>

Thẻ trong HTML được dùng để gom một hoặc nhiều thẻ khác với nhau thành một nhóm. Bản thân thẻ không mang một ý nghĩa cụ thể nào trong văn bản HTML thay...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby Cơ Bản   4 ngày trước

Cú Pháp

Một câu lệnh là một chỉ dẫn để máy tính làm một việc nào đó như cộng 2 số, hiển thị ra màn hình giá trị một chuỗi ký tự hay một số.... Khác với...
Lê Trung thêm một trả lời   4 ngày trước

PHP không chạy trên Apache Web Server

Với PHP phiên bản 7.x: sudo apt-get install libapache2-mod-php7.0 Khởi động lại Apache: sudo service apache2 restart ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   4 ngày trước

Chạy Ứng Dụng

Khi sử dụng template có sẵn trong Xcode để tạo ra ứng dụng thì Xcode sẽ tự động thiết lập môi trường cần thiết để chúng ta có thể chạy được ứng dụng. Mặc dù...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn MySQL Cho Người Bắt Đầu   4 ngày trước

Thêm, Xóa, Cập Nhật Kiểu Dữ Liệu Của Cột Trong Bảng

Để thêm, xóa hay cập nhật kiểu dữ liệu của cột trong bảng, chúng ta sử dụng câu lệnh alter table. Ví dụ sau sẽ thêm cột password với kiểu dữ liệu varchar vào bảng: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Cài Đặt Apache, MySQL và PHP   4 ngày trước

PHP Là Gì

PHP (viết tắt của PHP: Hypertext Preprocessor) là ngôn ngữ lập trình kịch bản (scripting language) được phát triển bởi Rasmus Lerdorf. Phiên bản đầu của PHP được giới thiệu vào năm 1995. PHP có...
Lê Trung thêm một trả lời   4 ngày trước

Lỗi TypeError: 'undefined' is not a function (evaluating '$(document)') trong Wordpress

Wordpress sử dụng jQuery no conflict do đó khi dùng bạn cần sử dụng jQuery thay vì $: jQuery(document).ready(function() { // ... }); Sau đó nếu muốn sử dụng $ thay vì jQuery thì bạn...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Twitter Bootstrap   4 ngày trước

Template Cơ Bản

Trong bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu cách tạo một template cơ bản sử dụng Twitter Bootstrap. Đầu tiên chúng ta cùng tìm hiểu các thành phần yêu cầu cần phải có trong...
Lê Trung thêm một trả lời   4 ngày trước

Khác nhau giữa curl và wget

Một số khác biệt chính giữa CURL và WGET: Ngoài ra CURL ra đời sau WGET và nhìn chung thì hỗ trợ thêm nhiều tính năng hơn WGET. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Tìm hiểu về LAMP stack trên Ubuntu   4 ngày trước

Cài đặt PHP 5

Để cài đặt PHP trên Ubuntu, chạy lệnh sau trên terminal: sudo apt-get install libapache2-mod-php5 Sau đó enable module này sử dụng lệnh: sudo a2enmod php5 Khởi động lại Apache: ...