Lê Trung

Lê Trung

670 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

12 bài viết

1 câu hỏi

21 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Ruby Cơ Bản   5 ngày trước

Cú Pháp

Một câu lệnh là một chỉ dẫn để máy tính làm một việc nào đó như cộng 2 số, hiển...
Lê Trung thêm một trả lời   1 tuần trước

Tại sao sử dụng "call_user_function" trong PHP

Ví dụ trong câu hỏi của bạn được đưa ra với mục đích hướng dẫn cách sử dụng hàm còn...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tuần trước

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

PHP cung cấp biến toàn cục $_SERVER là một mảng array chứa các thông tin liên quan tới server và...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tuần trước

Tại sao phải sử dụng ./ khi chạy một tập tin .sh trên Linux

Làm như vậy để đảm bảo bảo mật cho server! Bạn thử hình dung trong trơngf hợp có một người...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Lập Trình Website Với PHP và MySQL   2 tuần trước

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Từ các phân tích ở phần trước chúng ta có thể hình dung ra được cần phải có ít nhất...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Node.js   2 tuần trước

Node Package Manager

Node Packapge Manager là một chương trình quản lý các gói thư viện (package) hay còn gọi là mô-đun. Các...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tuần trước

Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Nếu bạn chỉ muốn xoá khoảng trắng thì có thể sử dụng hàm rtrim() trong PHP: ...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tuần trước

Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Sử dụng lsoft với tùy chọn -i như sau: $ lsof -i TCP:80 Hoặc: $ lsof -i :80 Kết quả...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tuần trước

DevOps là gì?

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. Devops là một thuật ngữ trong phát triển phần...
Lê Trung thêm một câu hỏi   2 tuần trước

Hàm strcmp trả về giá trị không đúng

Mình có đoạn code sau đây: <?php $var1="Hello"; $var2="hello"; if (!strcasecmp($var1, $var2)) echo "$var1 = $var2 in a case-insensitive\n"; if...