Lê Trung

Lê Trung

1115 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một trả lời   2 tháng trước

Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Nếu bạn chỉ muốn xoá khoảng trắng thì có thể sử dụng hàm rtrim() trong PHP: ...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tháng trước

Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Sử dụng lsoft với tùy chọn -i như sau: $ lsof -i TCP:80 Hoặc: $ lsof -i :80 Kết quả...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tháng trước

DevOps là gì?

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. Devops là một thuật ngữ trong phát triển phần...
Lê Trung thêm một câu hỏi   2 tháng trước

Hàm strcmp trả về giá trị không đúng

Mình có đoạn code sau đây: <?php $var1="Hello"; $var2="hello"; if (!strcasecmp($var1, $var2)) echo "$var1 = $var2 in a case-insensitive\n"; if...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tháng trước

Thắc mắc ví dụ

Cảm ơn bạn rất nhiều! Nội dung của bài viết và đoạn code ví dụ đã được cập nhật. ...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tháng trước

PHP - Lấy tên của trường trong chuỗi truy vấn query string

Bạn làm theo hai bước sau: Bước 1: Sử dụng biến global $_SERVER để lấy ra giá trị của chuỗi...
Lê Trung thêm một trả lời   2 tháng trước

Bash - Tăng giá trị của biến lên 1 đơn vị

Sử dụng arithmetic expansion trong Bash để thực hiện các phép toán số học: Cú pháp: ...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP Cơ Bản   3 tháng trước

Cài Đặt PHP

Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ) nào có cài đặt chương...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề PHP   3 tháng trước

Hàm json_decode

Hàm json_decode được dùng để mã hoá các chuỗi JSON về dạng kiểu dữ liệu đối tượng object hoặc mảng. ...
Lê Trung thêm một hướng dẫn vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   3 tháng trước

Câu Lệnh Switch

Câu Lệnh switch cũng là một dạng cấu trúc điều khiển. Nó được sử dụng để chọn một khối lệnh...