Lê Trung

Lê Trung

1110 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một bài viết   6 tháng trước

Wordpress yêu cầu thông tin FTP khi upload

Khi cài đặt theme hay plugin Wordpress thường yêu cầu thông tin người dùng và mật khẩu đăng nhập FTP trên server để thực hiện việc upload. ...
Lê Trung thêm một bài viết   6 tháng trước

Làm Quen Với Terminal Trên Linux

Terminal là một chương trình phần mềm được cài đặt sẵn trên hệ điều hành Linux cho phép người dùng có thể giao tiếp với máy tính thông qua việc chạy các câu lệnh. Chính...
Lê Trung thêm một trả lời   7 tháng trước

Tại sao sử dụng "call_user_function" trong PHP

Ví dụ trong câu hỏi của bạn được đưa ra với mục đích hướng dẫn cách sử dụng hàm còn nó chưa thể hiện hết sự cần thiết của hàm này. Lấy một ví dụ...
Lê Trung thêm một trả lời   7 tháng trước

PHP lấy địa chỉ IP của trình duyệt

PHP cung cấp biến toàn cục $_SERVER là một mảng array chứa các thông tin liên quan tới server và môi trường thực thi trong đó có địa chỉ IP của máy khách. ...
Lê Trung thêm một trả lời   7 tháng trước

Tại sao phải sử dụng ./ khi chạy một tập tin .sh trên Linux

Làm như vậy để đảm bảo bảo mật cho server! Bạn thử hình dung trong trơngf hợp có một người dùng nào (ví dụ một nhân viê sắp nghỉ việc) login vào server và tạo...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình Website Với PHP và MySQL   7 tháng trước

Thiết Kế Cơ Sở Dữ Liệu

Từ các phân tích ở phần trước chúng ta có thể hình dung ra được cần phải có ít nhất 2 bảng sau đây trên CSDL: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Node.js   7 tháng trước

Node Package Manager

Node Packapge Manager là một chương trình quản lý các gói thư viện (package) hay còn gọi là mô-đun. Các mô-đun được cài đặt nhờ thông qua Node Package Manager có thể được sử dụng...
Lê Trung thêm một trả lời   7 tháng trước

Xoá ký tự cuối cùng trong PHP

Nếu bạn chỉ muốn xoá khoảng trắng thì có thể sử dụng hàm rtrim() trong PHP: $str = "PHP "; $result = rtrim($str); Hay xoá một ký tự cho trước ở cuối một chuỗi (ví...
Lê Trung thêm một trả lời   7 tháng trước

Tìm các ứng dụng đang chạy trên cổng 80

Sử dụng lsoft với tùy chọn -i như sau: $ lsof -i TCP:80 Hoặc: $ lsof -i :80 Kết quả hiển thị: COMMAND PID USER FD TYPE DEVICE SIZE/OFF NODE NAME chrome 6536 coderx 322u...
Lê Trung thêm một trả lời   7 tháng trước

DevOps là gì?

DevOps là từ viết tắt của cụm từ Development and Operations. Devops là một thuật ngữ trong phát triển phần mềm để chỉ mối liên quan giữa quá trình phát triển và quá trình vận...