Lê Trung

Lê Trung

1105 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một câu hỏi   8 tháng trước

Hàm strcmp trả về giá trị không đúng

Mình có đoạn code sau đây: <?php $var1="Hello"; $var2="hello"; if (!strcasecmp($var1, $var2)) echo "$var1 = $var2 in a case-insensitive\n"; if (strcmp($var1, $var2) > 0) echo "$var1>$var2\n"; if (strcmp($var1, $var2) == 0) echo "$var1=$var2\n"; if (strcmp($var1,...
PHP
Lê Trung thêm một trả lời   8 tháng trước

Thắc mắc ví dụ

Cảm ơn bạn rất nhiều! Nội dung của bài viết và đoạn code ví dụ đã được cập nhật. ...
Lê Trung thêm một trả lời   8 tháng trước

PHP - Lấy tên của trường trong chuỗi truy vấn query string

Bạn làm theo hai bước sau: Bước 1: Sử dụng biến global $_SERVER để lấy ra giá trị của chuỗi query string $query = $_SERVER['QUERY_STRING']; echo $query; // Hiển thị: sort=desc&limit=20 ...
Lê Trung thêm một trả lời   8 tháng trước

Bash - Tăng giá trị của biến lên 1 đơn vị

Sử dụng arithmetic expansion trong Bash để thực hiện các phép toán số học: Cú pháp: $(( expression )) Trong đó expression là biểu thức số học cần thực hiện. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP Cơ Bản   9 tháng trước

Cài Đặt PHP

Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ) nào có cài đặt chương trình xử lý ngôn ngữ PHP. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   9 tháng trước

Hàm json_decode

Hàm json_decode được dùng để mã hoá các chuỗi JSON về dạng kiểu dữ liệu đối tượng object hoặc mảng. Hàm json_decode được giới thiệu trong phiên bản PHP 5.2.0. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   9 tháng trước

Câu Lệnh Switch

Câu Lệnh switch cũng là một dạng cấu trúc điều khiển. Nó được sử dụng để chọn một khối lệnh trong số nhiều khối lệnh để thực thi. Câu lệnh này có dạng như sau: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình Website Với PHP và MySQL   9 tháng trước

Lưu Dữ Liệu Sinh Viên

Ở bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo trang save.php để lưu dữ liệu của sinh viên được gửi từ client lên trên server. Bây giờ bạn hãy tạo file save.php ở trong...
Lê Trung thêm một trả lời   9 tháng trước

MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

Cú pháp tổng quát để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trên bảng trong MySQL: ALTER TABLE table_name MODIFY column_name COLUMN_TYPE Áp dụng vào trường hợp của bạn: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào hướng dẫn Objective-C Cơ Bản   9 tháng trước

Hàm

Hàm bao gồm một nhóm các đoạn câu lệnh dùng để thực hiện một nhiệm vụ nhất định ví dụ như tìm số lớn nhất trong tập hợn dãy số, tính diện tích tam giác... ...