Lê Trung

Lê Trung

1110 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

28 bài viết

1 câu hỏi

25 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Lê Trung thêm một câu hỏi   6 tháng trước

Hàm strcmp trả về giá trị không đúng

Mình có đoạn code sau đây: <?php $var1="Hello"; $var2="hello"; if (!strcasecmp($var1, $var2)) echo "$var1 = $var2 in a case-insensitive\n"; if...
Lê Trung thêm một trả lời   6 tháng trước

Thắc mắc ví dụ

Cảm ơn bạn rất nhiều! Nội dung của bài viết và đoạn code ví dụ đã được cập nhật. ...
Lê Trung thêm một trả lời   6 tháng trước

PHP - Lấy tên của trường trong chuỗi truy vấn query string

Bạn làm theo hai bước sau: Bước 1: Sử dụng biến global $_SERVER để lấy ra giá trị của chuỗi...
Lê Trung thêm một trả lời   6 tháng trước

Bash - Tăng giá trị của biến lên 1 đơn vị

Sử dụng arithmetic expansion trong Bash để thực hiện các phép toán số học: Cú pháp: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề PHP Cơ Bản   7 tháng trước

Cài Đặt PHP

Chương trình PHP có thể được chạy trên bất cứ máy tính (hoặc máy chủ) nào có cài đặt chương...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề PHP   7 tháng trước

Hàm json_decode

Hàm json_decode được dùng để mã hoá các chuỗi JSON về dạng kiểu dữ liệu đối tượng object hoặc mảng. ...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình PHP Toàn Tập   7 tháng trước

Câu Lệnh Switch

Câu Lệnh switch cũng là một dạng cấu trúc điều khiển. Nó được sử dụng để chọn một khối lệnh...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình Website Với PHP và MySQL   7 tháng trước

Lưu Dữ Liệu Sinh Viên

Ở bài học này tôi sẽ hướng dẫn bạn tạo trang save.php để lưu dữ liệu của sinh viên được...
Lê Trung thêm một trả lời   7 tháng trước

MySQL thay đổi kiểu dữ liệu của cột trên bảng

Cú pháp tổng quát để thay đổi kiểu dữ liệu của một cột trên bảng trong MySQL: ...
Lê Trung thêm một bài viết vào chủ đề Objective-C Cơ Bản   7 tháng trước

Hàm

Hàm bao gồm một nhóm các đoạn câu lệnh dùng để thực hiện một nhiệm vụ nhất định ví dụ...