Minh Phạm

Minh Phạm

1120 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

25 bài viết

2 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Minh Phạm thêm một trả lời   10 giờ trước

Ngôn ngữ lập trình nào thích hợp làm ứng dụng Internet of Things?

Ngôn ngữ lập trình nào phù hợp để phát triển ứng dụng IoT còn tuỳ thuộc vào chức năng của ứng dụng IoT mà bạn viết. Nếu bạn muốn phát triển ứng dụng IoT đơn...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Bắt Đầu Học Laravel Framework   10 giờ trước

Model

Bài học này chúng ta sẽ tìm hiểu phần còn lại trong cấu trúc Model-View-Controller là Model. Trong lập trình web, việc phát triển các chức năng giúp tạo mới, chỉnh sửa, truy xuất và...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn MySQL   13 giờ trước

Chọn Database

Một MySQL Database Server thường được dùng để lưu trữ nhiều cơ sở dữ liệu cùng một lúc. Khi làm việc với MySQL Database Server thông thường chúng ta sẽ gửi các câu truy vấn...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Python Cơ Bản   2 ngày trước

Giới Thiệu

Python là ngôn ngữ lập trình có thể được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau và là một ngôn ngữ lập trình phổ biến trong top 10 ngôn ngữ hàng đầu hiện nay. ...
Minh Phạm thêm một trả lời   2 ngày trước

PHP: Tại sao cần sử dụng cookie khi đã tạo session

Cookie có thể hoạt động mà không cần session. Ngược lại, nếu không có cookie thì session không thể hoạt động được. Theo em được biết thì cookie được dùng ở client còn session dùng...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Xdebug   2 ngày trước

Cài Đặt Xdebug Trên Mac OS X

Trước khi cài đặt Xdebug chúng ta cần kiểm tra thông tin chương trình phiên dịch PHP để xem Xdebug chưa được cài đặt hay chưa. ...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Học AJAX   2 ngày trước

Response

Khi máy chủ trả về kết quả về cho trình duyệt, chúng ta có thể sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để lấy ra dữ liệu trả về thông qua 1 trong 2 thuộc tính sau: ...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Sublime Text 3   2 ngày trước

Giới Thiệu

Sublime Text là một text editor được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux. Sublime Text...
Minh Phạm thêm một trả lời   2 ngày trước

Linux và Ubuntu khác nhau như thế nào?

Tiền thân của Linux (và Ubuntu) là hệ điều hành Unix. Unix là hệ điều hành thương mại và giới hạn sử dụng trong các tổ chức giáo dục. ...
Minh Phạm thêm một bài viết vào hướng dẫn Học Lập Trình Objective-C   2 ngày trước

Cấu Trúc Chương Trình

Trong bài học này bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc chương trình Hello World mà chúng ta vừa tạo ra. Trên Xcode bạn click chuột vào file main.m để mở file này trong khung...