Minh Phạm

Minh Phạm

1120 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

25 bài viết

2 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây

Giới Thiệu

Python là ngôn ngữ lập trình được sử dụng rất phổ biến ngày nay để phát triển nhiều loại ứng dụng phần mềm khác nhau như các chương trình chạy trên desktop, server, lập trình...

Hello World

Trong bài học này chúng ta sẽ tạo một chương trình viết bằng ngôn ngữ PHP đầu tiên. Chương trình này sẽ đơn giản hiển thị dòng chữ Hello World khi chạy. Chương trình với...

Hàm copy

Hàm copy trong PHP được dùng để sao chép một tập tin trên cùng hệ thống hoặc từ một địa chỉ remote (ví dụ một tập tin từ trên internet) về máy. ...

Linux và Ubuntu khác nhau như thế nào?

Tiền thân của Linux (và Ubuntu) là hệ điều hành Unix. Unix là hệ điều hành thương mại và giới hạn sử dụng trong các tổ chức giáo dục. ...

Cài Đặt Xdebug Trên Mac OS X

Trước khi cài đặt Xdebug chúng ta cần kiểm tra thông tin chương trình phiên dịch PHP để xem Xdebug chưa được cài đặt hay chưa. ...

PHP: Tại sao cần sử dụng cookie khi đã tạo session

Cookie có thể hoạt động mà không cần session. Ngược lại, nếu không có cookie thì session không thể hoạt động được. Theo em được biết thì cookie được dùng ở client còn session dùng...

Response

Khi máy chủ trả về kết quả về cho trình duyệt, chúng ta có thể sử dụng đối tượng XMLHttpRequest để lấy ra dữ liệu trả về thông qua 1 trong 2 thuộc tính sau: ...

Giới Thiệu

Sublime Text là một text editor được viết bằng ngôn ngữ lập trình Python và có thể được sử dụng trên nhiều nền tảng hệ điều hành khác nhau như Windows, Mac, Linux. Sublime Text...

Cài Đặt

Chưa có mô tả cho bài viết này

Cấu Trúc Chương Trình

Trong bài học này bạn sẽ tìm hiểu về cấu trúc chương trình Hello World mà chúng ta vừa tạo ra. Trên Xcode bạn click chuột vào file main.m để mở file này trong khung...