Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

225 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

19 bài viết

0 câu hỏi

13 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Tạo Ứng Dụng Chat với Socket.IO và Node.js   2 ngày trước

Express.js Framework

Để giúp thuận tiện trong việc phát triển ứng dụng chat này chúng ta sẽ cần sử dụng một web framework. Express.js là lựa chọn phổ biến nếu không muốn nói là duy nhất khi...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn HTML Cho Người Bắt Đầu   2 ngày trước

Giới Thiệu Về HTML

HTML là từ viết tắt của Hyper Text Markup Language dịch sang tiếng Việt là ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản. Bây giờ hãy tìm hiểu xem ngôn ngữ đánh dấu siêu văn bản...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   2 ngày trước

Hàm header

Hàm header() trong PHP dùng để gửi thông tin HTTP header về cho máy khách. <?php /* Chuyển tiếp về một trang khác */ header('Location: http://www.example.net/'); exit(); ?> ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS Cơ Bản   2 ngày trước

Khoảng Đệm

Thuộc tính padding được sử dụng để tạo khoảng đệm cho phần tử bằng cách tạo khoảng trống đệm tính từ nội dung của phần tử cho tới đường viền. ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   2 ngày trước

Ubuntu: Username của Apache

Tùy vào distro của Linux thì Apache webserver sẽ được chạy với tên username khác nhau: Trường hợp quên username của apache thì để tìm ra tên user của Apache webserver trên Linux bạn dùng...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Regular Expression   2 ngày trước

Giới Thiệu

Regular Expression là một biểu thức dùng để đại diện cho tất cả các chuỗi văn bản khớp theo một khuân mẫu cho trước. Regular Express còn được gọi với tên vắn tắt là Regex...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn C# Cơ Bản   2 ngày trước

Hello World

Trong bài học trước chúng ta đã cùng nhau tìm hiểu cách thiết lập môi trường để phát triển ứng dụng C# và cách tạo dự án đầu tiên sử dụng Visual Studio. Ở bài...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn MySQL   2 ngày trước

Tạo Database

MySQL Client là một chương trình cho phép chúng ta tương tác với máy chủ cơ sở dữ liệu (hay MySQL Database Server) sử dụng cửa sổ dòng lệnh. Trên cửa sổ dòng lệnh chương...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   2 ngày trước

Java: Parse dữ liệu JSON

Bạn có thể sử dụng thư viện org.json dành cho Java để parse dữ liệu của chuỗi có định dạng theo kiểu JSON. Với ví dụ của bạn thì làm như sau: ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Ruby on Rails Cơ Bản   2 ngày trước

Controller

Rails hỗ trợ câu lệnh giúp tạo các route, controller và view một cách thuận tiện. Các câu lệnh này còn được gọi là rails generator. ...