Hoàng Tùng

Hoàng Tùng

225 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

19 bài viết

0 câu hỏi

13 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Hoàng Tùng thêm một bài viết   6 tháng trước

Tìm Hiểu Về TypeScript

TypeScript là ngôn ngữ lập trình kiểu tĩnh có mã nguồn mở và là ngôn ngữ cha (superset) của JavaScript. TypeScript là ngôn ngữ kiểu tĩnh (static typed) và hỗ trợ lập trình theo kiểu...
Hoàng Tùng thêm một bài viết   6 tháng trước

Giới Thiệu Về Công Cụ WP-CLI trong Wordpress

WP-CLI là một bộ công cụ giúp lập trình viên có thể dễ dàng quản lý các gói cài đặt cho trang Wordpress. Với WP-CLI lập trình viên có thể thực hiện các tác vụ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   7 tháng trước

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Ở dòng này: $link = mysqli_connect('localhost', 'root', '', 'hoclaptrinh_org'); Bạn kiểm tra lại xem mật khẩu như vậy đã đúng chưa. Nếu đúng thì bạn thử kết nối với database server sử dụng MySQL client: ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   7 tháng trước

Express.js: Lấy dữ liệu trong form gửi lên thông qua phương thức POST

Trong Express phiên bản 4, bạn có thể sử dụng gói package body-parser để truy xuất dữ liệu trong form gửi lên server theo phương thức POST. ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   7 tháng trước

Hỏi cách tạo dải ruy băng sử dụng CSS

Bạn sử dụng đoạn mã sau phần CSS có thể thay đổi các đơn vị số đo để phù hợp với chiều cao và chiều rộng của dải ruy-băng: ...
Hoàng Tùng thêm một trả lời   7 tháng trước

Định dạng ngày tháng trong JavaScript

Trong đối tượng Date của JavaScript có phương thức toLocaleDateString() được dùng để định dạng format cho ngày tháng. Bạn có thể làm như sau: var options = { year: 'numeric', month: 'long', day: '2-digit'...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP Toàn Tập   7 tháng trước

Giới Thiệu

Trong khoá học này bạn sẽ được tìm hiểu những kiến thức từ cơ bản cho tới nâng cao trong ngôn ngữ lập trình PHP. Chúng ta sẽ bắt đầu bằng việc tìm hiểu từ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   7 tháng trước

Cấu Hình Text Field

Ở bài học này chúng ta sẽ làm quen với việc cấu hình trường nhập dữ liệu text field mới được thêm vào. ...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn PHP   7 tháng trước

Giới Thiệu Về Composer

Composer là chương trình quản lý các thành phần phụ thuộc (hay dependecy) như các thư viện (library) hay các khung làm việc (framework) sử dụng trong dự án PHP. Composer cho phép bạn khai...
Hoàng Tùng thêm một bài viết vào hướng dẫn Twitter Bootstrap   7 tháng trước

Giới Thiệu

Twitter Bootstrap là một khung làm việc front-end mã nguồn mở (open source front-end framework) được xây dựng với mục đích hỗ trợ việc thiết kế giao diện front-end của website (bao gồm HTML, JavaScript...