Roy Trịnh

Roy Trịnh

30 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

5 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:40

Hoạt Động Gần Đây
Roy Trịnh thêm một câu hỏi   19 giờ trước

Joomla LDAP authentication plugin không hoạt động

Hi các bác, Trong phần backend của Joomla em đã thực hiện việc enable LDAP authentication plugin và sau đó cài đặt địa chỉ host, user và pass đăng nhập vào LDAP server (các thông...
Roy Trịnh thêm một câu hỏi   1 ngày trước

Xoá unique key index trong MySQL

Trong MySQL làm sao để xoá một unique key index đã có trên một bảng mà không cần phải xoá lại toàn bộ dữ liệu của bảng đó và tạo lại cấu trúc bảng? ...
Roy Trịnh thêm một câu hỏi   6 tháng trước

<strong> và thẻ <b> nên sử dụng thẻ nào

Giữa hai thẻ và thẻ trong HTML thì nên sử dụng thẻ nào? ...
Roy Trịnh thêm một câu hỏi   7 tháng trước

PHP: Tạo SEO friendly URL

Chào mọi người, Hiện tại em đang phát triển một ứng dụng CMS trong đó cần có chức năng tạo URL để xem bài viết (sau khi liệt kê danh sách các bài viết). Theo...
Roy Trịnh thêm một câu hỏi   7 tháng trước

JavaScript - Tại sao giá trị của biến trả về "undefined"

Bữa trước đi phỏng vấn mình gặp câu hỏi như sau: Trong JavaScript khai báo biến a có hàm aFunction() như sau: var a = 10; function aFunction() { console.log(a); a = 200; } ...