Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

1 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   6 tháng trước

Ruby khác nhau giữa equal?, eql?, === và ==

Theo mình hiểu thì trong Ruby có bốn cách khác nhau để so sánh các giá trị với nhau là...
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   6 tháng trước

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này...
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   6 tháng trước

Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data

Em sử dụng hàm getImageData() để lấy hình rồi chèn lên trên canvas thì gặp phải lỗi này: ...
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   6 tháng trước

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn...