Nguyễn Văn Tuấn

Nguyễn Văn Tuấn

1 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

0 bài viết

4 câu hỏi

0 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:41

Hoạt Động Gần Đây
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   8 tháng trước

Ruby khác nhau giữa equal?, eql?, === và ==

Theo mình hiểu thì trong Ruby có bốn cách khác nhau để so sánh các giá trị với nhau là equal?, eql? === và ==. Tất cả đều là các phương thức của đối tượng...
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   8 tháng trước

Trang trống sau khi gọi hàm mysql_connect

Trong đoạn code em viết cho trang connect_db.php em làm giống với bài hướng dẫn nhưng khi mở trang này trên trình duyệt thì lại hiển thị một trang trống (trừ tiêu đề ra). ...
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   8 tháng trước

Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data

Em sử dụng hàm getImageData() để lấy hình rồi chèn lên trên canvas thì gặp phải lỗi này: Uncaught DOMException: Failed to execute 'getImageData' on 'CanvasRenderingContext2D': The canvas has been tainted by cross-origin data ...
Nguyễn Văn Tuấn thêm một câu hỏi   9 tháng trước

MySQL và SQL khác nhau như thế nào?

Theo mình hiểu thì SQL là ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc và MySQL cũng là một loại ngôn ngữ truy vấn có cấu trúc? Như vậy thì MySQL và SQL có phải là...