Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

1030 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

22 bài viết

0 câu hỏi

24 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nam Nguyễn thêm một trả lời   9 giờ trước

Docker: Tìm IP của host từ bên trong container

Vì cả host machine và container đều có chung một địa chỉ public IP do đó nếu muốn tìm ra public IP của host thì bạn chỉ cần tìm ra địa chỉ public IP của...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản   9 giờ trước

Thiết Kế Database

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc này thông qua hai bước là tạo database và thêm bảng vào database để lưu...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn CSS   10 giờ trước

Bảng - Table

STT Tên Diện Tích 1 Hà Nội 3,329 km2 ...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Học Lập Trình Objective-C   12 giờ trước

Chuẩn Bị

Để phát triển ứng dụng trên iOS và OS X sử dụng Objective-C bạn sẽ cần sử dụng Xcode. Xcode là môi trường phát triển tích hợp hay IDE (intergrated development environment) tương tự như...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

Mac OS X: Can't connect to local MySQL server through socket '/tmp/mysql.sock'

Trường hợp máy của bạn có cài MAPP trước đó thì cần tắt MySQL của MAMP trước. Để tắt MySQL trong MAPP: Tiếp theo sử dụng câu lệnh này để khởi động MySQL: ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

Hai thẻ <strong> và <b> khác nhau như thế nào

Thẻ như bạn nói sẽ in đậm văn bản bên trong phần tử. nó tương đương với sử dụng thẻ với thuộc tính font-weight: bold trong CSS. ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

jQuery: lấy về giá trị thuộc tính src trong phần tử img

Bạn gọi thuộc tính .attr() từ đối tượng jQuery: $img.attr("src"); Ví dụ giả sử mã HTML của bạn như sau: <img id="my-img" src="..."> ...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào hướng dẫn Python Cơ Bản   2 ngày trước

Biến và Kiểu Dữ Liệu

Trong lập trình biến được sử dụng để chứa một giá trị nào đó và giá trị của biến có thể thay đổi được trong khi thực thi chương trình. ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

React - Lỗi: Uncaught TypeError: React.findDOMNode is not a function

Phiên bản mới của React tách biệt giữa hai thư việ React và ReactDOM (dùng để tương tác với DOM Document). Do đó nếu bạn sử dụng phiên bản mới này thì bạn cần sử...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   2 ngày trước

Dùng C để thiết kế website được không?

có thể sử dụng ngôn ngữ lập trình C để thiết kế web không? Trả lời: CÓ. Ngôn ngữ PHP là một loại ngôn ngữ kịch bản hay high-level được viết dựa trên ngôn ngữ...