Nam Nguyễn

Nam Nguyễn

525 tín dụng

Thông Tin Chung

Chưa có giới thiệu được thêm vào bởi người dùng

Thành phố: N/A

Nghề Nghiệp: N/A

Đơn vị công tác: N/A

Website: N/A

Thống Kê

20 bài viết

0 câu hỏi

20 câu trả lời

Thành viên từ 2015-08-21 04:43:38

Hoạt Động Gần Đây
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề Bắt Đầu Học Laravel Framework   1 giờ trước

Kết Nối Với Database

Trong một ứng dụng PHP, kết nối với cơ sở dữ liệu (CSDL hoặc database) là một việc hết sức...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề Phát Triển Ứng Dụng iOS với Swift   3 giờ trước

Xem Trước Giao Diện

Xcode cung cấp cho chúng ta chức năng xem trước giao diện để kiểm tra giao diện thực khi ứng...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề CSS Cơ Bản   6 giờ trước

Phông Chữ

CSS cho phép chúng ta có thể tuỳ biến phông chữ, cỡ chữ và tạo kiểu im đậm, in nghiêng. ...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề Lập Trình PHP và MySQL Cơ Bản   9 giờ trước

Thiết Kế Database

Để có thể lập trình với PHP và MySQL thì bước đầu tiên cần làm là thiết kế database. Việc...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề HTML   9 giờ trước

Lớp và ID

Lớp bao gồm một nhóm các phần tử HTML có cùng một hoặc nhiều thuộc tính nhất định. Sử dụng...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề HTML Cho Người Mới Bắt Đầu   17 giờ trước

Văn Bản

Trong HTML chúng ta sử dụng thẻ để chứa nội dung của một đoạn văn. ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

Làm nổi bật cú pháp của mã lệnh sử dụng PHP

Trang hoclaptrinh.org sử dụng Ace Editor một thư viện của JavaScript để làm nổi bật cú pháp mã lệnh. ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

Lấy ra loại tập tin từ địa chỉ URL

Bạn có thể sử dụng finfo_file trong PHP để lấy về kiểu tập tin như sau: ...
Nam Nguyễn thêm một bài viết vào chủ đề PHP Cơ Bản   1 ngày trước

Vòng Lặp

Vòng lặp được sử dụng để thực thi một đoạn mã lệnh lặp lại một số lần cho trước. ...
Nam Nguyễn thêm một trả lời   1 ngày trước

PHP: Nên sử dụng include, require hay require_once

Bạn nên sử dụng require khi ứng dụng yêu cần phải nhập vào một tập tin mang tính chất bắt...